Onderzoek naar rechtspraak inzake mensensmokkel

De VIVES-hogeschool te Kortrijk, departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, voert een onderzoek uit naar de rechtspraak inzake mensensmokkel. Dit gebeurt met steun van o.m. de FOD Justitie, het College van procureurs-generaal, het federaal parket, het parket West-Vlaanderen en de Universiteit Gent.

Teneinde een correcte wetenschappelijke analyse te kunnen uitvoeren en correcte conclusies te kunnen trekken, is het belangrijk een overzicht te hebben van alle uitspraken m.b.t. dit misdrijf. Voor het onderzoek zijn in het bijzonder uitspraken m.b.t. art. 77, art. 77bis, art. 77ter, art. 77quater, art. 77quinquies en art. 77sexies Vreemdelingenwet relevant.

Het onderzoek richt zich op de periode 2014-2019.

Er wordt een oproep gedaan tot de advocaten om de hen bekende vonnissen en arresten te willen aanleveren. In het kader van het onderzoek mogen de aangeleverde gegevens geanonimiseerd worden. In ieder geval wordt het engagement genomen om de anonimiteit van de betrokkenen te respecteren in het kader van het wetenschappelijk onderzoek.

Vonnissen en arresten mogen digitaal aangeleverd worden op: delfine.vansteenkiste@vives.be. De resultaten van het onderzoek zullen ten gepaste tijde beschikbaar worden gemaakt.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private