Protocol met de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in correctionele zaken

Op 19 december 2019 is een protocol afgesloten met de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, dat evenwel enkel geldt in correctionele zaken. Het volledige protocol vindt u hier. Het betreft een gentlemen’s agreement, dat niet juridisch bindend is, maar er wel naar streeft efficiëntie te verhogen en nutteloze uitstellen te vermijden. Zo engageert het OM zich om minstens zes weken voor de zitting de dagvaarding te betekenen en in complexe dossiers bedraagt deze termijn twee maanden. Over het protocol zal in de afdeling strafrecht meer duiding gegeven kunnen worden. De advocaten worden verzocht terdege rekening te houden met het protocol en er zich in de mate van het mogelijke naar te gedragen.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private