Maandarchieven: april 2020

Afsluitingsdatum BJB dossiers 2020

De uiterste afsluitingsdatum voor de beëindigde BJB-dossiers is 21 juli 2020 om 23.59 u. Onze BJB correctoren zijn al volop bezig met het nazicht en de verbetering van de verslagen. We werken hieraan voort tot aan het einde van de gerechtelijke vakantie. Vragen en opmerkingen m.b.t. uw BJB dossier kan u mailen naar bjb@baliebrussel.be met […]

Afsluiten BJB dossiers inzake vreemdelingenrecht – interpretatie nomenclatuur

Als bijlage gaat de nota met instructies betreffende het afsluiten van de BJB dossiers vreemdelingenrecht. De BJB dossiers dienen conform deze instructies te worden afgesloten. Indien dit niet het geval is kunnen de punten herleid worden conform de nota. De motivatie kan u vinden in uw BJB dossier bij “afsluiten” (aanvinken), daar staat bovenaan “opmerkingen […]

Coronawebinar “Volmachtbesluiten Justitie – Vergaderingen van vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen” op 20/04/2020 van 14u-15u

Het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB) organiseert op 20 april 2020 haar eerste coronawebinar “Volmachtbesluiten Justitie – Vergaderingen van vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen”. In de komende dagen zullen nog een paar webinars volgen. “Hoe een algemene vergadering organiseren in tijden van corona – een kritische lezing van het KB nr. 4 van 9 april 2020 […]

Oproep kandidaturen verkiezingen Nederlandse Orde en OVB

Geachte confraters, De coronacrisis wijzigt veel in ons dagelijks leven, maar sommige zaken wijzigen niet. Tussen 9 en 16 juni 2020 zullen de verkiezingen plaatsvinden van de stafhouder, de 16 leden van de raad van de Orde, de vertegenwoordiger van de stagiairs en de 16 afgevaardigden van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie […]

+ Luc Silance

Bedroefd hebben wij het overlijden vernomen van de heer Luc Silance, advocaat bij de Balie te Brussel, geboren te Brussel op 10 april 1927 en overleden op 31 maart 2020 Hierbij vindt u het overlijdensbericht. Namens de Orde en ook in eigen naam brengt de Stafhouder aan de familie zijn blijken van medeleven over.

Woord van de Stafhouder

Geachte confraters, Neen, dit is niet de zoveelse coronanieuwsbrief. Ik weet het goed genoeg, ik sla u quasi-dagelijks om de oren met coronanieuwsbrieven, straks stuur ik u er nog eentje, en nu krijgt u ook nog dit: een gewone nieuwsbrief. “Ja, stafhouder, maar dat is toch des Guten zu viel,” zullen velen van u denken. […]

Behandeling tot het verstrekken van ereloonadviezen

Op de vergadering van 2 maart 2020 heeft de raad van de Orde zijn beleidsnota nr. 8 goedgekeurd betreffende de “behandeling van verzoeken tot het verstrekken van ereloonadviezen”. Deze beleidsnota beoogt het efficiënter maken van de procedure die leidt tot het uitbrengen door de raad van de Orde van een ereloonadvies aan de rechtbank die […]

Deontologie: wat te doen met onbestemde derdengelden?

Soms kan een advocaat de precieze bestemming van een som op zijn derdenrekening niet (meer) achterhalen. Wat moet hij of zij hiermee doen? (1) De bestemmeling is onbekend, maar de betaler is geïdentificeerd Bedragen die u heeft ontvangen en waarvoor de bestemmeling niet bekend is, maakt u opnieuw over aan de betaler, indien deze geïdentificeerd […]

Nieuw reglement bindende derdenbeslissing

Achtergrond en belangrijkste kenmerken – korte samenvatting De raad van de Orde van 2 maart 2020 heeft, op voorstel van de stafhouder, het nieuwe Reglement bindende derdenbeslissing van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel nieuwe Reglement bindende derdenbeslissing van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel goedgekeurd. Deze […]

Vertrouwensadvocaat bij #metoo-situaties

De stafhouder heeft in het kader van de internationale vrouwendag kennis genomen van een klacht dat vrouwelijke advocaten het slachtoffer zijn van vormen van misbruik, dat al dan niet seksueel getint kan zijn. De realiteit is dat de Orde niet bij machte is om te beoordelen of deze klachten reëel zijn; in ieder geval staat […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private