Woord van de Stafhouder

Geachte confraters,

Neen, dit is niet de zoveelse coronanieuwsbrief. Ik weet het goed genoeg, ik sla u quasi-dagelijks om de oren met coronanieuwsbrieven, straks stuur ik u er nog eentje, en nu krijgt u ook nog dit: een gewone nieuwsbrief. “Ja, stafhouder, maar dat is toch des Guten zu viel,” zullen velen van u denken. Ik breng daar begrip voor op.

Nochtans, het mag gezegd worden, het leven gaat door, ook in coronatijden. Hopelijk zult u dat samen met mij vaststellen bij het doornemen van deze maartse nieuwsbrief.
Op twee onderdelen daarvan vestig ik graag uw bijzondere aandacht.

Het eerste is een uitloper van de internationale vrouwendag. De raad van de Orde heeft twee vertrouwensadvocaten aangewezen, op wie slachtoffers van #metoo-toestanden beroep kunnen doen. De klacht die op vrouwendag geuit is, namelijk dat vrouwelijke advocaten op kantoor niet veilig zijn, heeft mij zeer gechoqueerd. Persoonlijk kan ik die klacht niet beoordelen op zijn merites: misbruik wordt niet gerapporteerd aan de stafhouder – niet aan mij maar ook niet aan mijn voorgangers, met uitzondering dan van een geïsoleerd geval, enkele jaren terug. Is er sprake van schroom of is er iets anders aan de hand?

Wat er ook van zij, voor misbruik is er aan de balie geen enkele plaats – voor valse beschuldigingen van misbruik trouwens evenmin. Wij doen er iets aan en zetten, denk ik, een belangrijke stap.

Het tweede luik waarvoor ik uw attentie vraag, is het nagelnieuwe Reglement bindende derdenbeslissing. Naar mijn (voor een keer onbescheiden) mening is dit een originele, potentieel zeer effectieve wijze van alternatieve geschillenbeslechting.

Onze Brusselse balie biedt zo een eigen, creatief antwoord op de vraag naar nieuwe technieken voor dispute resolution, zij voedt maatschappelijk debat daarover en levert een bijdrage om de gerechtelijke achterstand terug te dringen. Zij biedt bovendien in deze harde tijden een nieuw werkterrein voor de advocatuur.

Wie zich daarvoor interesseert kan zich aanmelden.

Veel leesplezier, met deze nieuwsbrief durf ik u dat wel toe te wensen.

Met genegen groeten,

Peter Callens
Stafhouder

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private