Oproep kandidaturen verkiezingen Nederlandse Orde en OVB

Geachte confraters,

De coronacrisis wijzigt veel in ons dagelijks leven, maar sommige zaken wijzigen niet.
Tussen 9 en 16 juni 2020 zullen de verkiezingen plaatsvinden van de stafhouder, de 16 leden van de raad van de Orde, de vertegenwoordiger van de stagiairs en de 16 afgevaardigden van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel in de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

Kandidaturen voor de raad van de Orde kunnen ingediend worden vanaf 16 april 2020 tot 15 mei 2020 (24uur). Voor meer informatie klikt u hier.
Kandidaturen voor de OVB kunnen ingediend worden vanaf 16 april 2020 tot 26 mei 2020 (12uur). Voor meer informatie klikt u hier.

Ik dank u bij voorbaat voor de interesse die u als mogelijke kandidaat, minstens als stemgerechtigd lid van onze Orde, voor deze verkiezingen zult willen betonen.

Met oprecht confraternele groet,

Peter Callens
Stafhouder

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private