Vertrouwensadvocaat bij #metoo-situaties

De stafhouder heeft in het kader van de internationale vrouwendag kennis genomen van een klacht dat vrouwelijke advocaten het slachtoffer zijn van vormen van misbruik, dat al dan niet seksueel getint kan zijn.

De realiteit is dat de Orde niet bij machte is om te beoordelen of deze klachten reëel zijn; in ieder geval staat vast dat er in recente jaren geen dergelijke klachten binnengelopen zijn bij de diensten van de Orde.

Dat impliceert echter niet dat er geen (gegronde) klachten kunnen zijn. Mogelijk is er sprake van drempelvrees of andere vormen van schroom waardoor slachtoffers zich gehinderd voelen om klachten te uiten.

Sommige, veelal grotere kantoren hebben nu al een vertrouwenspersoon bij wie slachtoffers te rade kunnen gaan. Andere kantoren hebben geen dergelijk aanspreekpunt. Daarbij komt nog dat vertrouwenspersonen binnen de kantooromgeving vanwege slachtoffers met argwaan kunnen bekeken worden, omdat zij er misschien niet op vertrouwen dat de confidentialiteit behouden blijft en dat de carrièreperspectieven van het slachtoffer toch nog negatief beïnvloed kunnen worden indien de interne vertrouwenspersoon ingeschakeld wordt.

Daarom heeft de stafhouder aan de raad van de Orde voorgesteld om de figuur van de vertrouwensadvocaat in het leven te roepen: indien een advocaat (vrouw of man) het slachtoffer zou zijn van een #metoo-situatie, kan zij/hij zich in vol vertrouwen wenden tot die vertrouwensadvocaat. De omstandigheid dat de vertrouwensadvocaat geen kantoorgenoot zal zijn van het slachtoffer, en evenmin van de dader, kan een open gesprek zeer ten goede komen.

De bedoeling is dat de vertrouwensadvocaat in de eerste plaats luistert naar het slachtoffer en vervolgens met het akkoord van het slachtoffer bekijkt welke stappen al dan niet ondernomen kunnen worden (gesprek met de dader, consultatie van de stafhouder, strafklacht, andere…).

Mr. Anneleen Van Hout en Mr. Cécile Kenis, beiden lid van de raad van de Orde, hebben zich bereid getoond om de functie van vertrouwensadvocaat op zich te nemen en worden daartoe aangesteld door de raad van de Orde.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private