Uniform reglement verhoorbijstand Salduz – overgangsmaatregelen

Zoals bekend heeft het nieuwe Uniform reglement verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst van de OVB van 19 december 2018 regels ingevoerd inzake vereiste opleiding van de betrokken advocaten. Hierbij informeren wij u dat de overgangsperiode van 2 jaar afloopt op 9 april 2021. Dit betekent concreet dat u vanaf die datum over […]

Webinar 19.11.2020: Digitale zittingen – Je t’aime moi non plus?

Sinds dit jaar heeft onze Balie zijn schouders gezet onder INCEUBRUX, de Europese Incubator van de Brusselse Balie. Tezamen met de Franse Orde (Brussel) wenst de Incubator de vinger aan de digitale pols te houden teneinde initiatieven te nemen die de Balie ten goede komen. In dat kader wordt ook een reeks webinars georganiseerd.  Het eerste […]

Verkiezing afdelingsvoorzitters

Met het oog op het verbeteren van de dagelijkse realiteit van de advocaat-pleiter, werden er in de schoot van onze Orde verschillende afdelingen opgericht. De bedoeling van deze afdelingen bestaat erin alle advocaten (zowel diegenen die optreden binnen de kosteloze rechtsbijstand als diegenen die betalend optreden) die deze materie uitoefenen, te verenigen en op regelmatige […]

NOAB telewerkt!

De volgende vier weken zal het secretariaat van de NOAB maximaal telewerken. Om deze reden zal het secretariaat tijdelijk ook niet op de gebruikelijke telefoonnummers bereikbaar zijn. Communicatie met het secretariaat gebeurt bij voorkeur via e-mail (orde@baliebrussel.be of stafhouder@baliebrussel.be). Enkel voor dringende zaken kan u tot 30 oktober telefonisch contact opnemen via 02/508.62.18. Voor het […]

Toegang tot Justitiepaleis op donderdag 24 en vrijdag 25 september 2020

Ten gevolge van een risicoproces zal iedere bezoeker van het Justitiepaleis op donderdag 24 en vrijdag 25 september langs de scanstraat moeten passeren. De advocatentoegang zal die dagen dus niet beschikbaar zijn. Er zullen twee toegangen voorzien worden, één voor het personeel van het justitiepaleis en één voor de bezoekers. Advocaten mogen, op vertoon van […]

Heropstart van de zittingen BJB vanaf 31 augustus 2020

De Commissie Juridische Bijstand en het Bureau van Juridische Bijstand houden de evolutie van het Corona-virus nauw in het oog. Gelet op de beperkte versoepelingen, die zullen ingaan op 1 september 2020 maar tevens in het belang van de rechtszoekenden, zullen de zittingen van het Bureau Juridische Bijstand opnieuw doorgaan in de Regentschapsstraat 63 en […]

Inlichtingen over gedetineerden onder medisch isolement

Gelet het toegenomen aantal COVID-19 besmettingen in de buitenwereld, werden onze procedures voor inkomende gedetineerden verstrengd op basis van nationale richtlijnen. Door enkele recente beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad hebben enkele wijzigingen geleid tot verstrengingen van een aantal maatregelen. Een gedetineerde die binnenkomt (uit staat van vrijheid, terugkeer verlof/uitgaanspermissie) wordt in medische isolatie geplaatst. Totdat […]

Oproep van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken

Als bijlage gaat een brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken, waarin de mogelijkheid geboden wordt aan één of meerdere advocaten(kantoren) om de Belgische staat te vertegenwoordigen in geschillen aangaande de toepassing van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private