Inlichtingen over gedetineerden onder medisch isolement

Gelet het toegenomen aantal COVID-19 besmettingen in de buitenwereld, werden onze procedures voor inkomende gedetineerden verstrengd op basis van nationale richtlijnen. Door enkele recente beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad hebben enkele wijzigingen geleid tot verstrengingen van een aantal maatregelen. Een gedetineerde die binnenkomt (uit staat van vrijheid, terugkeer verlof/uitgaanspermissie) wordt in medische isolatie geplaatst. Totdat […]

Oproep van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken

Als bijlage gaat een brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken, waarin de mogelijkheid geboden wordt aan één of meerdere advocaten(kantoren) om de Belgische staat te vertegenwoordigen in geschillen aangaande de toepassing van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering […]

BJB/CJB – BELANGRIJKE INFO BJB ZITTING – CENTRALE SECTIES #vakantiezittingen juli & augustus 2020

De Commissie Juridische Bijstand en het Bureau van Juridische Bijstand hebben een exit-strategie uitgewerkt Die moet er voor zorgen dat de zittingen van het Bureau Juridische Bijstand opnieuw kunnen doorgaan in de Regentschapsstraat 63 maar ook dat dit kan gebeuren in veilige omstandigheden. Dit laatste maakt dat we ervoor gekozen hebben om deze heropstart geleidelijk […]

Resultaten verkiezingen 2020

Geachte confraters, Op de Algemene Vergadering van 16 juni 2020 werden de resultaten van de verkiezing van de stafhouder, de 16 leden van de raad van de Orde , de vertegenwoordiger van de stagiairs en de 16 afgevaardigden van de Nederlandse Orde in de Algemene Vergadering van de OVB bekendgemaakt. U vindt de uitslag hier. […]

VIA: Webinar “Insolventierecht” op 26/05/2020

Het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB) organiseert op 26 mei 2020 volgende webinar “Insolventierecht” van 16u-18u Dit is het thema van het live webinar o.l.v. Mr. Ilse Van de Mierop op dinsdag 26 mei 2020 van 16u tot 18u. U zal ook uw vragen rechtstreeks kunnen stellen aan de spreker. Tijdens dit webinar zal Mr. Ilse […]

VIA: Webinar “Het nieuwe ondernemingsbegrip en ondernemingsbewijsrecht anno 2020: het kluwen ontward?” op 18/05/2020

Het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB) organiseert op 18 mei 2020 volgende webinar: • 18/05/2020 van 16u-18u: “Het nieuwe ondernemingsbegrip en ondernemingsbewijsrecht anno 2020: het kluwen ontward?” De heer Andi Zrza (16u-18u), advocaat Balie Brussel Dit is het thema van het live webinar o.l.v. Mr. Andi Zrza op maandag 18 mei 2020 van 16u tot 18u. […]

Afsluitingsdatum BJB dossiers 2020

De uiterste afsluitingsdatum voor de beëindigde BJB-dossiers is 21 juli 2020 om 23.59 u. Onze BJB correctoren zijn al volop bezig met het nazicht en de verbetering van de verslagen. We werken hieraan voort tot aan het einde van de gerechtelijke vakantie. Vragen en opmerkingen m.b.t. uw BJB dossier kan u mailen naar bjb@baliebrussel.be met […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private