Rapportering derdengelden uiterlijk 28 februari 2021

Het reglement derdengelden werd afgelopen zomer licht gewijzigd om de regels te uniformiseren van de OVB en de OBFG. Een van de wijzigingen is de deadline voor rapportering die nu vastligt op 28 februari van elk jaar voor alle Belgische advocaten. U dient nu tevens de bedragen te rapporteren die gedurende meer dan twee maanden […]

Bericht bestemd voor stagiairs die zich in 2021 wensen in te schrijven op het Tableau

In deze onverkwikkelijke coronatijden met de voortdurende regeringsmaatregelen die erop gericht zijn om fysieke contacten en samenkomsten zoveel mogelijk te vermijden, is het voor de advocaten-stagiairs niet evident om aan hun stageverplichtingen te voldoen. Voor een goed begrip, binnen de NOAB gelden de volgende verplichtingen: – het behalen van het BUBA-attest; – het behandelen van […]

Advocatenparking wordt groene promenade

Wat al enkele jaren in de lucht hing, wordt in 2021 werkelijkheid: de Regie der Gebouwen, de FOD Justitie, het Brussels Gewest en de Stad Brussel hebben gezamenlijk beslist de advocatenparking aan het Justitiepaleis af te schaffen en om te vormen tot een groene promenade, waarlangs de voetgangers vanuit de Miniemenstraat het Poelaertplein kunnen bereiken. […]

Uniform reglement verhoorbijstand Salduz – overgangsmaatregelen

Zoals bekend heeft het nieuwe Uniform reglement verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst van de OVB van 19 december 2018 regels ingevoerd inzake vereiste opleiding van de betrokken advocaten. Hierbij informeren wij u dat de overgangsperiode van 2 jaar afloopt op 9 april 2021. Dit betekent concreet dat u vanaf die datum over […]

Webinar 19.11.2020: Digitale zittingen – Je t’aime moi non plus?

Sinds dit jaar heeft onze Balie zijn schouders gezet onder INCEUBRUX, de Europese Incubator van de Brusselse Balie. Tezamen met de Franse Orde (Brussel) wenst de Incubator de vinger aan de digitale pols te houden teneinde initiatieven te nemen die de Balie ten goede komen. In dat kader wordt ook een reeks webinars georganiseerd.  Het eerste […]

Verkiezing afdelingsvoorzitters

Met het oog op het verbeteren van de dagelijkse realiteit van de advocaat-pleiter, werden er in de schoot van onze Orde verschillende afdelingen opgericht. De bedoeling van deze afdelingen bestaat erin alle advocaten (zowel diegenen die optreden binnen de kosteloze rechtsbijstand als diegenen die betalend optreden) die deze materie uitoefenen, te verenigen en op regelmatige […]

NOAB telewerkt!

De volgende vier weken zal het secretariaat van de NOAB maximaal telewerken. Om deze reden zal het secretariaat tijdelijk ook niet op de gebruikelijke telefoonnummers bereikbaar zijn. Communicatie met het secretariaat gebeurt bij voorkeur via e-mail (orde@baliebrussel.be of stafhouder@baliebrussel.be). Enkel voor dringende zaken kan u tot 30 oktober telefonisch contact opnemen via 02/508.62.18. Voor het […]

Toegang tot Justitiepaleis op donderdag 24 en vrijdag 25 september 2020

Ten gevolge van een risicoproces zal iedere bezoeker van het Justitiepaleis op donderdag 24 en vrijdag 25 september langs de scanstraat moeten passeren. De advocatentoegang zal die dagen dus niet beschikbaar zijn. Er zullen twee toegangen voorzien worden, één voor het personeel van het justitiepaleis en één voor de bezoekers. Advocaten mogen, op vertoon van […]

Heropstart van de zittingen BJB vanaf 31 augustus 2020

De Commissie Juridische Bijstand en het Bureau van Juridische Bijstand houden de evolutie van het Corona-virus nauw in het oog. Gelet op de beperkte versoepelingen, die zullen ingaan op 1 september 2020 maar tevens in het belang van de rechtszoekenden, zullen de zittingen van het Bureau Juridische Bijstand opnieuw doorgaan in de Regentschapsstraat 63 en […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private