Balie Brussel ijvert voor een Diverse, Inclusieve Advocatuur

Balie Brussel ijvert voor een Diverse, Inclusieve Advocatuur

Op 2 februari werd in het Brusselse justitiepaleis de nieuwe campagne voor het DIApositief-project, aan de pers voorgesteld. Met dit project wil onze balie meer jongeren met een migratieachtergrond aansporen om rechten te studeren en een carrière in de advocatuur te ambiëren.

Benjamin Dalle, in een vroeger leven advocaat aan onze balie maar nu Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding moest op het laatste momentje verstek geven, maar betuigde zijn onvoorwaardelijke steun aan dit project via een digitale boodschap. “Brussel met meer dan 275.000 jongeren onder de 18 jaar heeft nood aan zulke initiatieven die jongeren inspireren en begeleiden naar studies en werk, want van de 87.000 werkzoekenden in het Brussels gewest is 1 op 10 jonger dan 25 jaar. De advocatuur een spiegel zijn van de maatschappij. Met dit initiatief werkt de balie concreet aan een inclusieve advocatuur.”

Historicus en onderzoeksjournalist Hans Vandecandelaere was wel op de persconferentie. “Ik weet ook niet precies waarom Brusselse jongeren met een migratieachtergrond moeilijk doorstromen naar de Nederlandstalige advocatuur. Daar is geen meetbaar onderzoek naar verricht. Wél kunnen we redenen aanhalen die hypothetisch belemmerend werken. Eerst de klassiekers? De potentiële impact van armoede en slechte huisvesting. Is de kennis van het Nederlands daarnaast voldoende om rechtenstudies aan te vatten? Een brede, recente studie vertelt ons nog meer: een stijgend wantrouwen ten aanzien van de representatieve democratie en de instellingen. Hoe wordt justitie daarin gepercipieerd? Er bestaat ook een zeker wantrouwen ten aanzien van de mainstream media. Hoe informeren jongeren zich dan? Speelt er mogelijk een kenniskloof mee? Hoe en wanneer wordt hen duidelijk gemaakt wat een job als advocaat kan inhouden?”

Aan al die belemmeringen probeert het DIApositief project van Balie Brussel tegemoet te komen met een zeer gerichte campagne via de scholen, de culturele centra en op social media die jongeren te bereiken die potentieel in aanmerking komen om rechtenstudies aan te vatten. Bernard Derveaux, stafhouder van Balie Brussel, en Sevda Karsikaya, directrice van het project, lichtten toe hoe DIApositief precies werkt en hoe geïnteresseerden er kunnen aan deelnemen. Daarover leest u alles op www.diapositief.brussels.

Ook de DIApositief studenten, Mathieu die dit jaar zijn eerste jaar master doet, Haïtam die dit jaar zijn tweede bachelor hoopt af te ronden en Chris die net zijn eerste examenreeks achter de rug heeft, waren aanwezig en getuigden aan de pers over de positieve invloed die DIApositief op hun studies heeft.