Stage

Eedaflegging maandag 3 april 2023 & aanvraag inschrijving lijst stagiairs: neerlegging documenten uiterlijke datum is donderdag 23 maart 2023

Neerlegging stukken eedaflegging Om de eed te kunnen afleggen, dient u onderstaande formaliteiten neer te leggen op het secretariaat van de Stage te Regentschapsstraat 63 (-1), 1000 Brussel. Opgelet! Dit kan enkel op afspraak via deze link op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag. Dit kan niet digitaal. Uiterste datum neerlegging stukken is donderdag 23 maart […]

Eedaflegging 8 juni 2020: indiening documenten uiterlijk 29 mei 2020, 16u!

NEERLEGGING STUKKEN VOOR DE EEDAFLEGGING De inlichtingen over de data van de eedaflegging, de stukken die moeten worden neergelegd op het Eerste Bureau van het Parket-Generaal, de uiterlijke datum om deze stukken neer te leggen en de openingsuren van de diensten kan u raadplegen via de site van het Openbaar Ministerie. DIGITALE NEERLEGGING STUKKEN SECRETARIAAT […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private