Eedaflegging 5 oktober 2020: indiening documenten uiterlijk 23 september 2020, voor 16u!

NEERLEGGING STUKKEN VOOR DE EEDAFLEGGING

Om toegelaten te worden tot de eedaflegging van 5 oktober 2020 dient u onderstaande stukken neer te leggen op het Eerste Bureau van het Parket-Generaal en dit van maandag t.e.m. woensdag tussen 8u30 en 16u. De uiterlijke datum om deze stukken neer te leggen is 23 september 2020.

Zodra meer informatie beschikbaar is, zal deze worden geplaatst op de website van het Openbaar Ministerie. Gelieve dan ook deze site regelmatig te consulteren.

Nodige documenten eedaflegging:

 

DIGITALE NEERLEGGING STUKKEN SECRETARIAAT VAN DE STAGESCHOOL

De aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs gebeurt via de digitale inschrijvingsmodule en dit ten laatste op 23 september 2020, datum waarop ook de neerlegging van de stukken voor de eedaflegging dient te gebeuren.

Het stagecontract dient verplicht toegevoegd te worden. Hou er rekening mee dat een stagecontract dat niet in orde is, voor vertraging zorgt van uw dossier tot opname op de lijst van de stagiairs. Check hier of uw stagemeester en stagecontract aan alle voorwaarden voldoen! Zorg dat het stagecontract ook duidelijk leesbaar is én voorzien van de handtekening van zowel de stagemeester als de stagiair.

Hierna gaan kort samengevat de aandachtspunten voor een geslaagde digitale aanvraag:

   • stagecontract volledig in orde volgens onze voorwaarden zoals hier bepaald. Controleer dus alles alvorens door te sturen! Een contract niet in orde zorgt voor vertraging van uw dossier.
   • stagecontract in pdf vorm voorzien van de handtekeningen
   • kantoorgegevens moeten in Brussel gelegen zijn, zoniet geeft dit foutmeldingen en kan uw dossier niet worden behandeld (check dus eerst alvorens af te ronden)
   • indien uw stagemeester lid is van de Franse Orde of niet op de lijst van stagemeesters verschijnt, mag u eerst een mail richten aan stageschool@baliebrussel.be alvorens u de digitale aanvraag indient

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private