Eedaflegging maandag 3 april 2023 & aanvraag inschrijving lijst stagiairs: neerlegging documenten uiterlijke datum is donderdag 23 maart 2023

Neerlegging stukken eedaflegging

Om de eed te kunnen afleggen, dient u onderstaande formaliteiten neer te leggen op het secretariaat van de Stage te Regentschapsstraat 63 (-1), 1000 Brussel. Opgelet! Dit kan enkel op afspraak via deze link op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag. Dit kan niet digitaal.

Uiterste datum neerlegging stukken is donderdag 23 maart 2023 om 12 uur. Dossiers die onvolledig zijn, worden NIET aangenomen.

Indien u zelf verhinderd bent, mag iemand anders het nodige doen middels voorlegging kopie van uw ID-kaart en geschreven volmacht voorzien van een handtekening. Wij vragen wel nog steeds om dit via afspraak te boeken.

De stukken die moeten worden neergelegd om de eed te kunnen afleggen zijn:

  • origineel Nederlandstalig diploma (geen kopie)
  • bewijs van goed gedrag en zeden
  • bewijs van nationaliteit
  • aanvraag toelating eedaflegging Brussel / Leuven

digitale inschrijving lijst ADVOCATEN-stagiairs

De stap na het neerleggen van de stukken voor de eedaflegging is de aanvraag tot inschrijving op de lijst van advocaten-stagiairs. De aanvraag gebeurt digitaal via deze link waarbij u de velden voorzien van * verplicht moet invullen.

Uiterste datum digitale aanvraag inschrijving is op maandag 3 april 2023 om 12u30.

  • Kijk samen met uw stagemeester goed na of het contract voldoet aan de voorwaarden die worden vooropgesteld.
  • U dient verplicht het stagecontract toe te voegen. Deze scant u dus best op voorhand in.
  • Een kaartlezer en Belgische identiteitskaart of vreemdelingenkaart zijn noodzakelijk om te kunnen inschrijven.
  • De betaling van het inschrijvingsgeld (300 euro) gebeurt op het einde van uw aanvraag.

Opgelet! Indien uw stagemeester lid is van de Franse Orde neemt u eerst best contact op met het secretariaat van de Stage via stageschool@baliebrussel.be. Leden van de Franse Orde komen nl. niet voor op onze lijst van erkende of niet erkende stagemeesters. Indien uw stagemeester wel lid is van onze Orde maar op de lijst van niet erkende stagemeesters staat, zal uw stagemeester zo snel mogelijk een aanvraag tot opname moeten indienen via stageschool@baliebrussel.be. U kan hem/haar wel steeds aanvinken op de lijst van niet erkende stagemeesters.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private