Meer dan 650 aanwezigen op receptie stafhouder Bernard Derveaux

Stafhouder Bernard Derveaux was bijzonder opgetogen meer dan 650 gasten te mogen ontmoeten tijdens de receptie van 15 september 2022 die hij samen met de leden van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel organiseerde bij de aanvang van zijn batonnaat. De weergoden waren de Orde gunstig gezind zodat […]

Stafhouder Bernard Derveaux feliciteert de advocaat-stagiairs

Op 1 september 2022 werden 124 Nederlandstalige advocaten stagiairs voorgesteld aan de Eerste voorzitter van het hof van beroep, de Procureur-generaal, en de stafhouder. Nadien legden ze samen met hun Franstalige collega’s en deze van Balie Leuven de eed af in de plechtige zittingszaal van het hof van beroep. In zijn toespraak verwees de nieuwe stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te […]