Toon menu

Nieuws

27/06/2017

Eedaflegging 1 september 2017: neerlegging stukken ten laatste 16 augustus 2017

Neerlegging stukken voor de eedaflegging

De inlichtingen over de data van de eedaflegging, de stukken die moeten worden neergelegd op het Eerste Bureau van het Parket-Generaal, de uiterlijke datum om deze stukken neer te leggen en de openingsuren van de diensten kan u raadplegen via de site van het Openbaar Ministerie

Digitale neerlegging stukken secretariaat van de Stageschool: online!

De aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs gebeurt via de Digitale inschrijvingsmodule en dit vóór 16 augustus 2017, 16u, datum waarop ook de neerlegging van de stukken voor de eedaflegging dient te gebeuren. 

Het origineel stagecontract en de ingevulde Precuradocumenten (verzekering die u van de Balie ontvangt), zijnde het toetredingsformulier en medisch inlichtingenblad dienen verplicht toegevoegd te worden. U vult en scant deze documenten best al op voorhand in.

 

 

 

 

Lees meer

07/06/2017

Verkiezingen 2017

Tussen 8 juni 2017 en 20 juni 2017, 13u, vonden de jaarlijkse verkiezingen van de Orde plaats. 

Lees meer