Toon menu

Nieuws

15/07/2016

Eedaflegging 1 september 2016

Op donderdag 1 september 2016 zullen honderden kandidaat-stagiairs de eed afleggen.

De verzoeken tot eedaflegging op 1 september 2016 moeten ten laatste 17 augustus 2016 vóór 16u00 neergelegd worden op het Bureau van het Hof van Beroep te Brussel. Alle praktische gegevens vindt u op onze website www.baliebrussel.be onder de rubriek "kandidaat stagiairs / eedaflegging". 

De voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel en aan de Procureur-Generaal vindt plaats om 13u30 stipt. De voorstelling en eedaflegging gebeuren in toga.


Lees meer

06/07/2016

Eedaflegging 1 september 2016: neerlegging vereiste documenten

Neerlegging stukken eedaflegging 1 september 2016

De inlichtingen over de data van de eedaflegging, de stukken die moeten worden neergelegd op het Eerste Bureau van het Parket-Generaal, de uiterlijke datum om deze stukken neer te leggen en de openingsuren van de diensten kan u raadplegen via de site van het Openbaar Ministerie

Neerlegging stukken op het secretariaat van de Nederlandse Orde - Stage

De kandidaat-stagiair dient ook het origineel stagecontract, 4 pasfoto's en de ingevulde Precuradocumenten (m.b.t. de collectieve verzekering van de Balie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid bij OVV Precura) binnen te brengen (zijnde het toetredingsformulier en medisch inlichtingenblad) op het secretariaat van de Stage te Regentschapsstraat 63 (-1), 1000 Brussel, dit binnen dezelfde termijn als neerlegging stukken voor de eedaflegging.

Alle informatie omtrent de eedaflegging vindt u ook hier.

 

16/06/2016

Resultaten verkiezingen juni 2016

Hier vindt u de uitslag van de verkiezingen.

Lees meer

25/04/2016

Rouwhulde op 19 april 2016

Op 19 april jl. heeft Stafhouder Kathleen Vercraeye de rouwhulde uitgesproken voor de confraters van onze Orde die in de loop van het gerechtelijk jaar 2014-2015 overleden zijn.

Lees meer

25/03/2016

Bericht van Stafhouder Kathleen Vercraeye

Ik hoop oprecht dat u allen, uw familie, vrienden en kennissen niet getroffen zijn door de terreuraanslagen van twee dagen geleden in Brussel.

Aan de gewonden en de nabestaanden van de slachtoffers bied ik mede in naam van de Raad van de Orde mijn deelneming aan.

Lees meer

24/03/2016

Aanslagen in Brussel - overzicht situatie gerechtsgebouwen

Hier vindt u -onder voorbehoud- een overzicht van de situatie in de gerechtsgebouwen rond het Brusselse Poelaertplein voor vrijdag 25 maart 2016.

Lees meer

09/03/2016

Plechtige Openingszitting 4 maart 2016: Rede van de Stafhouder

U kan hier de Rede van Stafhouder Kathleen Vercraeye, uitgesproken op de Plechtige Openingszitting van het 125ste werkingsjaar van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, volledig nalezen.

22/12/2015

Volg de NOAB op Facebook

De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel is nu ook te vinden op Facebook.

U kan de Facebookpagina volgen om nieuws te lezen van de Orde, evenals opmerkelijke feiten en gebeurtenissen uit de juridische wereld.