bemiddeling

Er zijn verschillende manieren om een dispuut (in het juridisch taalgebruik spreekt men van een ‘geschil’), op te lossen. Zo kan men bijvoorbeeld een akkoord sluiten, men kan een procedure voor de rechtbank starten, enz.

Bemiddeling is zo een mogelijkheid om een geschil op te lossen. In het gewone taalgebruik heeft bemiddeling veel betekenissen, maar hier gaat het specifiek om de bemiddeling zoals die in de wet van 21 februari 2005 (B.S. 22 maart 2005) wordt geregeld.

Bij deze bemiddeling doen partijen een beroep op een onafhankelijke derde, de bemiddelaar genoemd, wiens taak erin bestaat de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Niet alleen advocaten kunnen als bemiddelaar optreden. Een erkend bemiddelaar heeft altijd een speciale opleiding gevolgd en is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Er zijn ook niet-erkende bemiddelaars.

De website van de Federale Overheidsdienst Justitie bevat zeer veel informatie over bemiddeling.

Meer informatie vindt u ook bij Waarvoor kan u beroep doen op een advocaat.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private