arbitrage

Er zijn verschillende manieren om een dispuut (in het juridisch taalgebruik spreekt men van een ‘geschil’), op te lossen. Zo kan men bijvoorbeeld een akkoord sluiten, men kan een procedure voor de rechtbank starten enz.

Arbitrage is zo een mogelijkheid om een geschil op te lossen. Bij een arbitrage is het niet een rechter die de discussie oplost en een beslissing neemt, maar wel een “arbiter”. Dit kan één persoon zijn maar ook meerdere, meestal dan drie, het “arbitragecollege” genoemd.

Wanneer is er arbitrage? Dit is mogelijk wanneer partijen in hun oorspronkelijke overeenkomst (bijvoorbeeld een koop) zijn overeengekomen dat ze bij een discussie geen beroep doen op de rechtbank, maar op een arbiter.

Ook bij betwistingen over ereloon tussen een advocaat en zijn cliënt, is vaak arbitrage mogelijk. Sommige balies voorzien in de mogelijkheid om de discussie voor te leggen aan een arbiter. Meer informatie vindt u bij Wat bij oneingheid met mijn advocaat?

Meer informatie vindt u ook op de website van VOBA – de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage – www.voba.be.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private