Praktische info eedaflegging maandag 1/2/2021

Op maandag 1 februari 2021 vindt de vijfde eedaflegging van het gerechtelijk jaar 2020-2021 plaats.

Vanwege de voortdurende coronacrisis nemen wij specifieke voorzorgsmaatregelen en rekenen daarvoor op uw begrip.

Er zal geen voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel en aan de Procureur-Generaal plaatsvinden.

De eedaflegging van de kandidaat-stagiairs van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel vangt aan om stipt 12u30 in de Plechtige Zittingszaal van het Hof van beroep.

De stoelen in de zittingszaal zullen genummerd worden en een lijst met de namen van de stagiairs en hun stoelnummer zal aan de ingang van de zaal uitgehangen worden.

Wees daarom tijdig aanwezig. U zal namelijk eerst via de scanstraat moeten passeren om toegang te krijgen tot het Justitiepaleis. Vergeet bijgevolg zeker uw eID niet!

In het Justitiepaleis zal de weg naar de plechtige zittingszaal van het Hof van beroep duidelijk aangegeven zijn.

Het is verplicht een mondmasker te dragen in het Justitiepaleis. U zal een mondmasker met het logo van Balie Brussel vinden op de toegewezen en aangeduide zitplaatsen. Omwille van het esthetisch effect, nodigen wij u graag uit dit specifieke mondmasker te dragen tijdens de gehele duur van de zitting. U mag het masker uitdoen op het ogenblik van de eedaflegging zelf en voor het nemen van de foto.

Vanwege de opgelegde maatregelen van de Veiligheidsraad, mogen noch de stagemeesters (of andere advocaten gelast met het voorstellen van de kandidaat-eedafleggers), noch familieleden/vrienden aanwezig zijn op de eedaflegging. De eedaflegging zal voor alle kandidaten vanop veilige afstand plaatsvinden en met naleving van alle veiligheidsvoorschriften.

Als laatste wensen wij nog ter herinnering mee te geven dat, indien u nog geen digitale aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs indiende, u dat nog steeds kan via deze link.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private