gerechtelijk jaar

Een gerechtelijk jaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus. Na de gerechtelijke vakantie start een nieuw gerechtelijk jaar. Een kalenderjaar of burgerlijk jaar is een jaar van 1 januari tot 31 december.

Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Secretariaat Stafhouder
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private