Toon menu
Nieuws van de Orde
19/12/2017

Eedaflegging 12 februari 2018: neerlegging stukken uiterlijk 26/01/2017

1) Neerlegging stukken voor de eedaflegging

De inlichtingen over de data van de eedaflegging, de stukken die moeten worden neergelegd op het Eerste Bureau van het Parket-Generaal, de uiterlijke datum om deze stukken neer te leggen en de openingsuren van de diensten kan u raadplegen via de site van het Openbaar Ministerie.

2) Digitale neerlegging stukken secretariaat van de Stageschool: online!

De aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs gebeurt via de digitale inschrijvingsmodule en dit ten laatste vrijdag 26 januari 2018, 16u, datum waarop ook de neerlegging van de stukken voor de eedaflegging dient te gebeuren.

Het origineel stagecontract dient verplicht toegevoegd te worden. U scant dit documenten best al op voorhand in.

Lees meer