Toon menu
Nieuws van de Orde
11/04/2018

Eedaflegging 4 juni 2018: neerlegging stukken uiterlijk 25/05/2018

1) Neerlegging stukken voor de eedaflegging

De inlichtingen over de data van de eedaflegging, de stukken die moeten worden neergelegd op het Eerste Bureau van het Parket-Generaal, de uiterlijke datum om deze stukken neer te leggen en de openingsuren van de diensten kan u raadplegen via de site van het Openbaar Ministerie.

2) Digitale neerlegging stukken secretariaat van de Stageschool: online!

De aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs gebeurt via de digitale inschrijvingsmodule en dit ten laatste vrijdag 25 mei 2018, 16u, datum waarop ook de neerlegging van de stukken voor de eedaflegging dient te gebeuren.

Het origineel stagecontract dient verplicht toegevoegd te worden. U scant dit document best al op voorhand in.

Lees meer