Toon menu
Nieuws van de Orde
27/06/2017

Eedaflegging 1 september 2017: neerlegging stukken ten laatste 16 augustus 2017

Neerlegging stukken voor de eedaflegging

De inlichtingen over de data van de eedaflegging, de stukken die moeten worden neergelegd op het Eerste Bureau van het Parket-Generaal, de uiterlijke datum om deze stukken neer te leggen en de openingsuren van de diensten kan u raadplegen via de site van het Openbaar Ministerie

Digitale neerlegging stukken secretariaat van de Stageschool: online!

De aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs gebeurt digitaal en dit vóór 16 augustus 2017, 16u, datum waarop ook de neerlegging van de stukken voor de eedaflegging dient te gebeuren. 

Het origineel stagecontract en de ingevulde Precuradocumenten (verzekering die u van de Balie ontvangt), zijnde het toetredingsformulier en medisch inlichtingenblad dienen verplicht toegevoegd te worden. U vult en scant deze documenten best al op voorhand in en laadt ze op via het veld 'stagecontract'.

 

Digitale inschrijvingsmodule

 

 

Lees meer