Toon menu
Nieuws van de Orde
15/07/2016

Eedaflegging 1 september 2016

Op donderdag 1 september 2016 zullen honderden kandidaat-stagiairs de eed afleggen.

De verzoeken tot eedaflegging op 1 september 2016 moeten ten laatste 17 augustus 2016 vóór 16u00 neergelegd worden op het Bureau van het Hof van Beroep te Brussel. Alle praktische gegevens vindt u op onze website www.baliebrussel.be onder de rubriek "kandidaat stagiairs / eedaflegging". 

De voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel en aan de Procureur-Generaal vindt plaats om 13u30 stipt. De voorstelling en eedaflegging gebeuren in toga.


Lees meer

06/07/2016

Eedaflegging 1 september 2016: neerlegging vereiste documenten

Neerlegging stukken eedaflegging 1 september 2016

De inlichtingen over de data van de eedaflegging, de stukken die moeten worden neergelegd op het Eerste Bureau van het Parket-Generaal, de uiterlijke datum om deze stukken neer te leggen en de openingsuren van de diensten kan u raadplegen via de site van het Openbaar Ministerie

Neerlegging stukken op het secretariaat van de Nederlandse Orde - Stage

De kandidaat-stagiair dient ook het origineel stagecontract, 4 pasfoto's en de ingevulde Precuradocumenten (m.b.t. de collectieve verzekering van de Balie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid bij OVV Precura) binnen te brengen (zijnde het toetredingsformulier en medisch inlichtingenblad) op het secretariaat van de Stage te Regentschapsstraat 63 (-1), 1000 Brussel, dit binnen dezelfde termijn als neerlegging stukken voor de eedaflegging.

Alle informatie omtrent de eedaflegging vindt u ook hier.

 

17/06/2016

Mr. Patrick A. Dillen verkozen tot Stafhouder

Mr. Patrick A. Dillen werd verkozen tot Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel vanaf 1 september 2016.

Lees meer

16/06/2016

Resultaten verkiezingen juni 2016

Hier vindt u de uitslag van de verkiezingen.

Lees meer