Balie Brussel

Ik zoek een advocaat

Nieuws

09-04-14 - Hervorming gerechtelijk arrondissement Brussel

Sinds 1 april 2014 is de hervorming van het gerechtelijk landschap een feit, ook dat van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Brussel Hoofdstad en de 35 gemeenten uit de rand).

 

Sinds 1 april 2014 is er een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank (rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel, arbeidsrechtbank en arrondissementsrechtbank).

 

Die eentalige rechtbanken zijn bevoegd voor heel het arrondissement (de 54 gemeenten van Brussel-Halle-Vilvoorde). 

 

Niet alle politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement worden ontdubbeld, maar alléén de politierechtbank van Brussel zelf.

 

Voor de vredegerechten, het Hof van Beroep en het Hof van Assisen wijzigt er niets.

 

Het bestaande parket (openbaar ministerie) wordt gesplitst. Ook het arbeidsauditoraat van Brussel wordt gesplitst,

 

Het parket wordt gesplitst in een tweetalig parket van Brussel, dat bevoegd is voor het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten.

 

Het Nederlandstalig parket van Halle-Vilvoorde is bevoegd voor het grondgebied van Halle-Vilvoorde.

 

De taal van de procedure wordt bepaald door de Taalwetgeving.

 

Tijdens de plechtige installatiezitting van de nieuwe rechtbanken te Brussel, het nieuwe parket en het nieuwe Arbeidsauditoraat, op 31 maart 2014 heeft Stafhouder Hugo Vandenberghe van de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel een toespraak gehouden.

 

Hierna gaan de toespraak van Stafhouder Hugo Vandenberghe en links naar beelden van de plechtige zitting van 31 maart 2014:

 

- Plechtige installatie van de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel en van het Parket en Arbeidsauditoraat te Halle-Vilvoorde

 

- Arbeidsgerechten Brussel klaar voor splitsing, Eerste Voorzitter Arbeidshof Brussel

 

- Splitsing gerechtelijk arrondissement Brussel is een feit

 

- Digitale justitie biedt nieuwe noodzakelijke mogelijkheden, Voorzitter Marie Charlotte Vantomme

 

- Nieuw parket Halle-Vilvoorde maakt vervolgingsbeleid op maat mogelijk

 

- Voorzitter Vanwinsen installeert een performante en goed georganiseerde Rechtbank van Eerste Aanleg Halle-Vilvoorde

 

- Nieuwe arbeidsauditeur Halle-Vilvoorde licht prioriteiten toe

 

- Hervorming gerechtelijk arrondissement Brussel verzekert structurele aanwezigheid Nederlandstalige rechtsleven in Brussel, Stafhouder Vandenberghe

 

- Staatssecretaris Verherstraeten licht hervorming gerechtelijk arrondissement BHV toe

 

- Hervorming gerechtelijk arrondissement Brussel eindpunt van lange taalstrijd. Minister Turtelboom

 


lees meer

10-03-14 - "Welzijn op het tableau"

De NOAB hecht veel belang aan de vorming en opleiding van haar leden. De relatie tussen de advocaat en zijn cliënt, de kantooromgeving , kortom de impact van de beroepsuitoefening op het welzijn van de advocaat, is belangrijk.

 

Het VIA (Vormingsinstituut van advocaten) breidt daarom haar opleidingsaanbod uit met diverse trainingen en workshops om de leden te helpen hun advocatuurlijke vaardigheden te vervolmaken.  

 

Het doel van deze opleidingen is het welzijn in de uitoefening van het beroep van advocaat te bevorderen.  

 

In het kader van deze doelstelling, ontwikkelde de NOAB met het coaching bureau ITINERA, een vormingsprogramma op maat van de leefwereld van de advocaat.  

 

U vindt het programma met meer informatie omtrent onderwerp, locatie en data als bijlage.  

 

Inschrijven kan per mail naar Peggy.becker@baliebrussel.be.


lees meer

04-12-13 - Data eedaflegging 2014 en formaliteiten inschrijving

Vanaf 2014 zullen de eedafleggingen voor het gerechtelijk jaar 2013-2014 plaatsvinden op:

 

 

- 3 februari 2014: uiterste datum neerlegging stukken is vrijdag 24 januari 2014 om 16u00

 

- 7 april 2014: uiterste datum neerlegging stukken is vrijdag 28 maart 2014 om 16u00

  

- 2 juni 2014: uiterste datum neerlegging stukken is vrijdag 23 mei 2014 om 16u00


lees meer

07-10-13 - Grondige opleiding Duits recht

COURSE OF STUDY OF THE LEGAL SYSTEM OF GERMANY

KURS: EINFÜHRUNG INS DEUTSCHE RECHT

PROGRAMME D’ETUDES SUR LE SYSTEME JURIDIQUE ALLEMAND

 

 

Onze Orde organiseert in samenwerking met de Deutscher Anwaltverein een vormingscyclus in het Duitse recht. Deze opleiding biedt Belgische juristen en andere belangstellenden een unieke kans om zich de basisbeginselen van het Duitse recht eigen te maken. Hierna gaat het programma.

 

De docenten zijn uitgelezen Duitse advocaten of hoogleraren, specialisten in hun respectievelijke materies:

 

* Priv. Doz. Dr. Bernard Kresse 

Prof. Dr. Ansger Staudinger

* Dr. Martin von Treskow

* Mr. Eugen Kunz

* Mr. Marc André Gimmy

* Ms. Karoline Tharra

* Prof. Dr. Friedrich Ekey

* Dr. Michael Winkelmüller

* Dr. Carsten Müller

* Dr. Martin Prager

 

Locatie:

 

Marie Popelin zaal, Regentschapsstraat 63 (verdieping -1) te 1000 Brussel

 

Prijs:

 

* 1.200€ voor de volledige cyclus (inclusief lunches) of 1.000€ (exclusief lunches), te betalen op het rekeningnummer van de Nederlandse Orde IBAN BE67 6300 2480 5787 (BIC BBRUBEBB) met vermelding van uw naam, voornaam en "Cyclus Duits recht".

 

* Er is een early bird tarief van 1.000€ (inclusief lunches) of 800€ (exclusief lunches) voor wie zich inschrijft vóór 16 augustus 2013.

 

* Er is ook de mogelijkheid om zich voor één module (2 opeenvolgende dagen) in te schrijven. De prijs hiervoor is 290€ (inclusief lunches) of 250€ (exclusief lunches). 

 

Inschrijven kan per mail via peggy@baliebrussel.be en het inschrijvingsformulier.

 

 


lees meer