Toon menu

Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel

De griffies van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel zijn telefonisch bereikbaar van van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

WebsiteSecretariaat van de Voorzitter

Adres

Gebouw Montesquieu
Quatre Brasstraat 13
1000 Brussel

 

T. 02/508.75.84
T. 02/519.86.33
T. 02/519.86.34

 

 

Secretariaat van de hoofdgriffier

Adres

Gebouw Montesquieu
Quatre Brasstraat 13
1000 Brussel

 

T. 02/519.86.32

 

 

Sectie correctionele griffie

Website

Adres

Justitiepaleis
Poelaertplein 1
1000 Brussel

Griffier-hoofd van dienst

T. 02/508.73.33  

Griffie vastgestelde zaken

T. 02/519.84.91 F. 02/519.86.37

Griffie vonnisen-rijbewijzen

T. 02/519.86.18

T. 02/519.86.19

F. 02/519.86.38

Griffie beroepen

T. 02/519.86.31 F. 02/519.86.38

Griffie algemene rol

T. 02/519.86.09 F. 02/519.86.39

Griffie overtuigingsstukken

T. 02/508.73.71 F. 02/519.85.26

Griffie gerechtskosten

T. 02/519.86.16 F. 02/519.86.39

 

Sectie burgerlijke griffie

Website

Adres

Gebouw Montesquieu
Quatre Brasstraat 13
1000 Brussel

Griffier-hoofd van dienst

T. 02/519.83.08  

Centrale griffie

T. 02/508.75.54 F. 02/519.86.46
     

Griffie van de rollen

T. 02/508.64.43 F. 02/519.85.39

 

T. 02/508.62.67  

Griffie familiezaken

T. 02/508.68.29 F. 02/508.68.71

 

T. 02/508.75.48  

Griffie nalatenschappen

T. 02/519.86.26 F. 02/508.75.73

Griffie eenzijdige verzoekschriften

T. 02/508.67.51 F. 02/508.75.73

Griffie van de expertise

T. 02/508.64.32 F. 02/519.86.47

Griffie burgerlijke stand

T. 02/508.62.97 F. 02/519.86.03

 

Familierechtbank

   

Adres

Montesquieugebouw
Quatre Brasstraat 13
1000 Brussel

Griffie

T. 02/519 86 41 F. 02/508 68 71

 

T. 02/508 75 48  

 

Jeugdrechtbank

   

Adres

Gebouw Portalis
Quatre Brasstraat 4 bus 3
1000 Brussel

Griffier-hoofd van dienst

T. 02/519.88.22 F. 02/508.70.65

Griffie

T. 02/508.74.37 F. 02/508.70.65

Kabinet 4de kamer

T. 02/519.88.53 F. 02/519.88.02

Kabinet 9de kamer

T. 02/519.88.58 F. 02/519.88.99

Kabinet 13de kamer

T. 02/519.88.62 F. 02/519.89.63

 

Sectie strafuitvoering

   
Adres

Waterloolaan 76
1000 Brussel

Griffier-hoofd van dienst

T. 02/508.73.33  

Griffie

T. 02/557.41.64 F. 02/557.41.02

 

Sectie onderzoek/raadkamer

Adres

Gebouw Portalis
Quatre Brasstraat 4 bus 5
1000 Brussel

Griffier-hoofd van dienst

T. 02/519.81.23 F. 02/519.85.02

Griffie onderzoek

T. 02/508.71.29 F. 02/508.70.76

Griffie raadkamer

T. 02/508.75.94 F. 02/508.70.08

Griffie rogatoire opdrachten

T. 02/508.74.63 F. 02/508.70.75

Kabinet Mevr. Colette Calewaert

T. 02/508.74.26 F. 02/519.84.02

Kabinet M. Jeroen Burm

T. 02/508.73.45 F. 02/519.84.01

Kabinet M. Patrick De Coster

T. 02/508.68.92 F. 02/519.84.06

Kabinet Mevr. Els De Breucker

T. 02/508.73.97 F. 02/519.84.00 

Kabinet M. Eric Vermeulen

T. 02/519.81.09 F. 02/519.84.17