Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel

De griffies van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel zijn telefonisch bereikbaar van van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Website Hoven en Rechtbanken: Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel
Secretariaat van de Voorzitter
Adres Gebouw Montesquieu
Quatre Brasstraat 13
1000 Brussel
T. 02/519.86.34
Secretariaat van de hoofdgriffier
Adres Gebouw Montesquieu
Quatre Brasstraat 13
1000 Brussel
T. 02/519.86.32
Sectie correctionele griffie
Adres Justitiepaleis
Poelaertplein 1
1000 Brussel
Griffier-hoofd van dienst T. 02/508.73.33
Griffie vastgestelde zaken T. 02/519.84.91
F. 02/519.86.37
Griffie vonnisen-rijbewijzen T. 02/519.86.18
T. 02/519.86.19
F. 02/519.86.38
Griffie beroepen T. 02/519.86.31
F. 02/519.86.38
Griffie algemene rol T. 02/519.86.09
F. 02/519.86.39
Griffie overtuigingsstukken T. 02/508.73.71
F. 02/519.85.26
Griffie gerechtskosten T. 02/519.86.16
F. 02/519.86.39
Sectie burgerlijke griffie
Adres Gebouw Montesquieu
Quatre Brasstraat 13
1000 Brussel
Griffier-hoofd van dienst T. 02/519.83.08
Centrale griffie T. 02/508.75.54
F. 02/519.86.46
Griffie van de rollen T. 02/508.64.43
F. 02/519.85.39
T. 02/508.62.67
Griffie familiezaken T. 02/508.68.29
F. 02/508.68.71
T. 02/508.75.48
Griffie nalatenschappen T. 02/519.86.26
F. 02/508.75.73
Griffie eenzijdige verzoekschriften T. 02/508.67.51
F. 02/508.75.73
Griffie van de expertise T. 02/508.64.32
F. 02/519.86.47
Griffie burgerlijke stand T. 02/508.62.97
F. 02/519.86.03
Familierechtbank
Adres Gebouw Montesquieu
Quatre Brasstraat 13
1000 Brussel
Griffie T. 02/519 86 41
F. 02/508 68 71
T. 02/508 75 48
Jeugdrechtbank
Adres Gebouw Portalis
Quatre Brasstraat 4 bus 3
1000 Brussel
Griffier-hoofd van dienst T. 02/519.88.22
F. 02/508.70.65
Griffier-hoofd van dienst T. 02/508.74.37
F. 02/508.70.65
Kabinet 4de kamer T. 02/519.88.53
F. 02/519.88.02
Kabinet 9de kamer T. 02/519.88.58
F. 02/519.88.99
Kabinet 13de kamer T. 02/519.88.62
F. 02/519.89.63
Sectie strafuitvoering
Adres Waterloolaan 76
1000 Brussel
Griffier-hoofd van dienst T. 02/508.73.33
Griffie T. 02/557.41.64
F. 02/557.41.02
Sectie onderzoek/raadkamer
Adres Gebouw Portalis
Quatre Brasstraat 4 bus 5
1000 Brussel
Griffier-hoofd van dienst T. 02/519.81.23
F. 02/519.85.02
Griffie onderzoek T. 02/508.71.29
F. 02/508.70.76
Griffie raadkamer T. 02/508.75.94
F. 02/508.70.08
Griffie rogatoire opdrachten T. 02/508.74.63
F. 02/508.70.75
Kabinet Mevr. Colette Calewaert T. 02/508.74.26
F. 02/519.84.02
Kabinet M. Jeroen Burm T. 02/508.73.45
F. 02/519.84.01
Kabinet M. Patrick De Coster T. 02/508.68.92
F. 02/519.84.06
Kabinet Mevr. Els De Breucker T. 02/508.73.97
F. 02/519.84.00
Kabinet M. Eric Vermeulen T. 02/519.81.09
F. 02/519.84.17

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private