Hof Van Beroep

Adres Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Secretariaat T. 02 508 65 91
F. 02 508 64 50
Website Hoven en Rechtbanken – Hof van Beroep Brussel
Griffies
Burgerlijke griffie T. 02 508 66 46
F. 02 519 86 70
Griffie van de rollen T. 02 508 66 36
F. 02 519 86 70

T. 02 519 81 70

Fiscale griffie T. 02 508 66 67
F. 02 519 86 70
Jeugd griffie T. 02 508 66 68
F. 02 508 65 90
Correctionele griffie T. 02 508 64 94
F. 02 519 86 52
K.I. T. 02 508 62 55
F. 02 508 62 75
F. 02 519 86 58
Parket-generaal T. 02 508 66 41
F. 02 512 26 72

T. 02 508 66 31
F. 02 508 63 50

Secretariaat T. 02 508 64 38
F. 02 508 63 24

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private