Advocaten die een gerechtelijk mandaat uitoefenen

Bewindvoerders
Download hier de lijst van voorlopige bewindvoerders

Collectieve schuldbemiddelaars
Voor meer informatie kunt u zich richten tot de Griffie van de Arbeidsrechtbank, tel. 02 508 69 73 en fax 02 508 61 80

Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Secretariaat Stafhouder
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private