Toon menu

Voorwaarden stagemeesterschap

 • Opgenomen zijn op de lijst van stagemeesters. Indien dit niet het geval is kan u uw aanvraag tot opname richten via stageschool@baliebrussel.be.
 • Minstens zeven jaar op het Tableau zijn ingeschreven (10 jaar inclusief stageperiode).
 • Stagemeester moet lid zijn van de Nederlandse of Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Het stagecontract moet wel zijn opgemaakt in het nederlands. 
 • Uw stagemeester mag max. drie stagiairs op hetzelfde moment opleiden. Indien uw stagemeester reeds drie stagiairs opleidt, dient hij/zij een afwijking aan te vragen (via mail stageschool@baliebrussel.be) of binnen het kantoor na te gaan wie de taak als stagemeester kan overnemen.
 • Uw stagemeester dient in orde te zijn met de permanente vorming.
 • Uw stagemeester dient de derdenrekening in zijn/haar persoonlijke fiche te rapporterend (= status moet “ok” zijn).
 • De gekozen btw clausule moet zijn opgenomen of aangevinkt in het stagecontract.
 • De aanvangsdatum bij een eerste inschrijving (niet bij overstap van een andere Balie) van het stagecontract is de datum waarop de stagiair wordt goedgekeurd door de Raad. U vermeldt best deze zin in het contract.
 • Indien uw contract bestaat uit een overeenkomst met verwijzing naar een addendum, dienen wij ook over dit addendum te beschikken.
 • Het stagecontract moet getekend zijn door beide partijen (stagemeester en stagiair).
 • Het stagecontract wordt opgemaakt door de stagemeester en de stagiair, niet de vennootschapsnaam van het kantoor etc...

De minimumforfaits zoals voorzien in het OVB stagereglement (p5 §12) vanaf 1 september 2018 zijn:

 • 1e stagejaar: ten minste 1.400 euro
 • vanaf het 2e stagejaar: ten minste 1.950 euro

Opgelet, vanaf 1 september 2019 zijn de minimumforfaits als volgt:

 • 1e stagejaar: ten minste 1.500 euro
 • vanaf het 2e stagejaar: ten minste 2.200 euro

Deze bedragen gelden vanaf 1 september 2019 ook voor de reeds eerder afgesloten stagecontracten.

MODELCONTRACT

Een stagecontract dat niet in orde is,  zorgt voor vertraging in de goedkeuring van uw dossier. U doet er best aan dit volledig in orde in te dienen opdat u, na de eedaflegging, zo snel mogelijk kan worden ingeschreven op de lijst van stagiairs.