Nederlandse Orde van Advocaten

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

Stafhouder

De stafhouder van Balie Brussel

De stafhouder is het hoofd van de Orde op administratief, reglementair, tuchtrechtelijk en representatief vlak. Hij is dagelijks aanwezig in het gerechtsgebouw en speelt een verbindende en transparante rol. Hij helpt en staat advocaten te woord, regelt zittingsincidenten en vertegenwoordigt de balie bij derden: andere balies, de hoven en rechtbanken, de magistraten en de minister van Justitie.

De stafhouder onderzoekt de klachten tegen advocaten en behandelt alle aangelegenheden die afbreuk doen aan de beginselen van waardigheid, kiesheid en rechtschapenheid, die de basis van het beroep van advocaat vormen.

De stafhouder roept de algemene vergadering van advocaten samen en voert de beslissingen van de raad van de Orde uit.

De huidige stafhouder van Balie Brussel is Mr. Bernard Derveaux.

Maak kennis met de stafhouder

Mr. Bernard Derveaux is 67 jaar oud, 43 jaar advocaat, gelukkig gehuwd met zijn lieve echtgenote, fiere vader van drie kinderen en lachende grootvader van drie kleinkinderen. Het is slechts laat in zijn carrière als solist en vennoot in een middelgroot kantoor dat hij belangstelling krijgt voor de werking van de Balie en de Orde van Vlaamse Balies.

Hij vindt het stafhouderschap uitermate boeiend. Hij houdt van klassieke en popmuziek en was als grote fan actief betrokken bij de Night of the Proms-concerten in Antwerpen en het buitenland. Hij is ook voorzitter van de Oude Abdij Kortenberg, bekend van het in 1312 gesloten Charter (de eerste Magna Carta op het Europese continent, en dus een verre voorloper van de rechtsstaat). Ten slotte is enige gastronomische vreugde hem niet vreemd.