eerstelijnsbijstand

Elke balie heeft een BJB voor de organisatie van de juridische tweedelijnsbijstand, en daarnaast heeft elk gerechtelijk arrondissement (zie arrondissement) een Commissie voor Juridische Bijstand, het ‘CJB’.

Het CJB staat in voor de organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand. Op verschillende plaatsen (Justitiehuis, rechtbanken, OCMW’s…) organiseert het CJB zitdagen (‘permanenties’) waar elke burger, ongeacht zijn inkomen, terecht kan voor een eerste, gratis, oriënterend juridisch advies. Dit advies wordt gegeven door een advocaat.

Alle informatie hierover (adressen en wat men precies kan vragen) vindt men op juridische eerstelijnsbijstand.

Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Secretariaat Stafhouder
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private