conclusies of besluiten

In een procedure voor de rechtbank zal de advocaat mondeling en/of schriftelijk de belangen van zijn cliënt verdedigen. De mondelinge verdediging wordt het pleiten genoemd. Vaak wordt het standpunt ook opgeschreven, dit zijn dan besluiten of conclusies, opgesteld door de advocaat en overgemaakt aan de andere partij en aan de rechtbank. Er wordt dan door de andere partij ook schriftelijk geantwoord op die conclusies.
Naargelang de rechtbank en de soort procedure wordt er minder of meer (mondeling) gepleit.

Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Secretariaat Stafhouder
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private