beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is een van de basiswaarden van het beroep van advocaat. De informatie die een cliënt aan zijn advocaat toevertrouwt, is vertrouwelijk en mag door hem niet openbaar gemaakt worden, tenzij dat net noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van die cliënt, bijvoorbeeld in een procedure.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private