beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is een van de basiswaarden van het beroep van advocaat. De informatie die een cliënt aan zijn advocaat toevertrouwt, is vertrouwelijk en mag door hem niet openbaar gemaakt worden, tenzij dat net noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van die cliënt, bijvoorbeeld in een procedure.

Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Secretariaat Stafhouder
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private