baliebijdrage

Dit is het bedrag dat een advocaat jaarlijks moet betalen aan zijn balie. Dit bedrag verschilt van balie tot balie en varieert naargelang het aantal jaren dat de advocaat aan de balie verbonden is.

In deze baliebijdrage is o.m. de verzekering beroepsaansprakelijkheid inbegrepen. Een advocaat is zo verzekerd voor eventuele schade die hij heeft veroorzaakt bij de uitoefening van zijn beroep.

Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Secretariaat Stafhouder
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private