B.U.B.A.

Een advocaat-stagair (voor meer informatie zie Kandidaat-stagiair) heeft verschillende verplichtingen tijdens zijn stage. Zo wordt hij in zijn dagelijks werk begeleid door een stagemeester (ook patroon genoemd), moet hij nog lessen volgen (de beroepsopleiding) en hierover examens afleggen en moet hij meewerken aan de tweedelijnsbijstand.

Wanneer hij met succes de beroepsopleiding heeft gevolgd en de examens heeft afgelegd, bekomt hij het B.U.B.A-attest.

‘B.U.B.A.’ staat voor ‘bekwaamheidsattest tot het uitoefenen van het beroep van advocaat’. De stagiair behaalt dit attest dus niet aan de universiteit (waar hij reeds vijf jaar heeft gestudeerd), maar wel daarna.

Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Secretariaat Stafhouder
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private