Wat is een bindende derdenbeslissing?

De bindende derdenbeslissing is een alternatief voor de klassieke rechtsgang. De partijen duiden een bindende derdenbeslisser aan volgens een vastgelegde procedure. Deze derdenbeslisser krijgt als opdracht om een beslissing te nemen over een punt waarover de partijen zelf geen overeenstemming vinden. De beslissing van de derdenbeslisser bindt de partijen. Er kan in principe enkel tegen opgekomen worden als er sprake zou zijn van kennelijke onredelijkheid, strijdigheid met de openbare orde, of fraude bij de totstandkoming van de bindende derdenbeslissing.

 

Welke zijn de kenmerkende eigenschappen van de bindende derdenbeslissing volgens het reglement van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel?

De bindende derdenbeslissing beoogt het oplossen van een geschil. In sommige omstandigheden kan er op de bindende derdenbeslissing ook beroep gedaan worden voor het snel oplossen van een deelaspect van een geschil, waarna de rest van het geschil via de gewone procedure beslecht kan worden, of via bemiddeling of een andere alternatieve methode voor het oplossen van geschillen.

De partijen duiden de bindende derdenbeslisser aan  uit een lijst waarop enkel advocaten worden opgenomen die voldoen aan een aantal basisvoorwaarden, zoals beroepservaring en naleving van deontologische verplichtingen. De partijen kunnen ook beroep doen op de stafhouder om een onafhankelijke bindende derdenbeslisser aan te wijzen.

De bedoeling is dat de derdenbeslisser zijn of haar beslissing ter kennis brengt van de partijen binnen zes maanden na aanstelling.

Als, na de inleiding van een zaak voor de rechtbank, de partijen kiezen voor de procedure van bindende derdenbeslissing, dan zal de zaak, indien de rechtbank het hiermee eens is, worden uitgesteld op negen maanden. Na de uitspraak van de derdenbeslisser kan deze in een vonnis gegoten worden zodat er een uitvoerbare titel ontstaat. Het uitgangspunt is dat de partijen zich bij de derdenbeslissing neerleggen en vrijwillig uitvoeren, maar zo nodig kan er dus een vonnis verkregen worden.

De vergoeding van de derdenbeslisser is vastgesteld op basis van een schaal die gelijkloopt met de rechtsplegingsvergoeding.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private