Vormingen en actualia

Het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB) organiseert EIND FEBRUARI TOT BEGIN MEI 2024 volgende webinars:

DONDERDAG 29 FEBRUARI 2024 (14U-16U) – VIA ZOOM
De lezing behandelt de regels over derdenwerking van overeenkomsten en meerpartijenverhoudingen in Boek 1 en 5 BW?
De heer Mathias Storme, Advocaat bij het kantoor Storme, Leroy, Van Parys, bij de Balie te Gent en Hoogleraar bij KU Leuven.
DINSDAG 12 MAART 2024 (12U-14U) – VIA ZOOM
Deontologie – Actualia
De heer Edgar Boydens, Advocaat bij het kantoor Justia, bij de Balie te Brussel en gewezen Stafhouder bij de Balie te Brussel.
DINSDAG 16 APRIL 2024 (10U-12U) – VIA ZOOM
Het insolventierecht na de Wet van 7 juni 2023
De heer Frederik De Leo, Advocaat bij het kantoor NautaDutilh, bij de Balie te Brussel en Gastprofessor bij de KU Leuven.
De heer Stan Brijs, Advocaat bij het kantoor NautaDutilh, bij de Balie te Brussel en Vrijwillig wetenschappelijk medewerker bij de KU Leuven.
De heer Ward Gielis, Advocaat bij het kantoor NautaDutilh, bij de Balie te Brussel.
VRIJDAG 19 APRIL 2024 (14U-16U) – VIA ZOOM
Actuele ontwikkelingen in het auteursrecht (wetgeving en rechtspraak)
Mevrouw Fabienne Brison, Advocaat bij het kantoor Hoyng Rokh Monegier, bij de Balie te Brussel.
MAANDAG 22 APRIL 2024 (12U-14U) – VIA ZOOM
Praktische bespreking van de belangrijkste fiscale wijzigingen van de afgelopen twee jaar, met focus op de inkomstenbelastingen.
De heer Henk Verstraete, Advocaat bij het kantoor Stibbe, bij de Balie te Brussel.
Mevrouw Lizelotte De Maeyer, Councel bij het kantoor Stibbe, bij de Balie te Brussel.
WOENSDAG 24 APRIL 2024 (12U-14U) – VIA ZOOM
De bemiddeling. Sterktes en zwaktes in het scala van methoden van geschillenoplossing.
De heer Bart De Moor, Advocaat bij het kantoor Strelia, bij de Balie te Brussel en gewezen Stafhouder bij de Balie te Brussel.
VRIJDAG 3 MEI 2024 (12U-14U) – VIA ZOOM
De procedurele aspecten van de vordering tot staking.
De heer Alex Tallon, Advocaat bij het kantoor Miles Legal, bij de Balie te Brussel, en gewezen Stafhouder bij de Balie te Brussel.

Meer gedetailleerde info vindt u in het bijgevoegde programma.
Inschrijven kan tot en met 1 uur vóór aanvang van het webinar via de applicatie opleidingsinstituut/opleidingsaanbod. Klik op het juiste webinar en schrijf u in via het winkelkarretje.

De knop die toegang biedt tot het webinar vindt u terug in de applicatie opleidingsinstituut/mijn inschrijvingen/lopende inschrijvingen –> ga naar het desbetreffend webinar en klik op “neem deel”. Deze knop zal geactiveerd zijn een kwartier voor aanvang.

Deelnameprijs per webinar van 2u bedraagt voor Tableau advocaten €70 en voor advocaten-stagiairs €35.

De aanvraag tot erkenning voor 2 punten permanente vorming is goedgekeurd bij de OVB.

De punten zullen automatisch toegevoegd worden aan uw fiche, na nazicht van aanwezigheid.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private