Vormingen en actualia

Het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB) organiseert in februari en maart 2022 volgende webinars:

MAANDAG 28 FEBRUARI 2022 (12U-14U)
Contractuele vrijheid in het goederenrecht met erfpacht en opstal als illustratie
Mevrouw Siel Demeyere, Advocaat Eubelius Brussel.
DINSDAG 1 MAART 2022 (14U-16U)
Schenkingen en testamenten in boek 4 van het nieuw Burgerlijk Wetboek
Mevrouw Hélène Casman, Erenotaris, em. prof. VUB en ULB, gewezen plvv Raadsheer in het Hof van Beroep van Brussel en gewezen plvv Vrederechter in Brasschaat, nu gastprofessor Universiteit Gent (schenk- en erfbelasting) en wetenschappelijk adviseur bij Deloitte Private Client Teams.
DONDERDAG 3 MAART 2022 (12U-14U)
Kennelijk onredelijk ontslag – CAO nr. 109
De heer Chris Engels, Advocaat bij Claeys & Engels Brussel
MAANDAG 7 MAART 2022 (12U-14U)
Rol van het recht en van advocaten bij bemiddeling
De heer Alain-Laurent Verbeke: advocaat Deloitte Legal – Lawyers (Greenille) bij Balie Brussel en Balie West-Vlaanderen. Gewoon hoogleraar bij KU Leuven.
DINSDAG 8 MAART 2022 (12U-14U)
Verbintenissenrecht
De heer Matthias Storme, Gewoon hoogleraar KU Leuven, advocaat bij Balie Gent.
WOENSDAG 9 MAART 2022 (12U-14U)
Deontologie en Beroepsgeheim
De heer Edward Janssens, gewezen Stafhouder bij de Balie te Antwerpen en gewezen Voorzitter OVB.
VRIJDAG 11 MAART 2022 (12U-14U)
NV en BV na het WVV: overzicht van de belangrijkste verschil- en knelpunten
Prof. Dr. Diederik Bruloot, UGent.
MAANDAG 14 MAART 2022 (12U-14U)
Het lot van onrechtmatig bewijs
De heer Jachin Van Doninck, Docent gerechtelijk recht, IPR en ADR. Vakgroep Privaat- en Economisch Recht VUB.

Meer gedetailleerde info vindt u in het bijgevoegde programma.

Inschrijven kan tot en met 2 uur vóór aanvang van het webinar via het privaat luik/applicatie opleidingsinstituut/opleidingsaanbod. Klik op het juiste webinar en schrijf u in via het winkelkarretje.

De knop die toegang biedt tot het webinar vindt u terug in de applicatie opleidingsinstituut/mijn inschrijvingen/lopende inschrijvingen –> ga naar het desbetreffend webinar en klik op “neem deel”. Deze knop zal geactiveerd zijn een kwartier voor aanvang.

Deelnameprijs per webinar van 2u bedraagt voor Tableau advocaten €70 en voor advocaten-stagiairs €35.

De aanvraag tot erkenning voor 2 punten permanente vorming is goedgekeurd door de OVB. De punten worden automatisch toegevoegd aan uw fiche.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private