Vormingen en actualia

Het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB) organiseert in OKTOBER – NOVEMBER 2023 volgende webinars:

MAANDAG 23 OKTOBER 2023 (12U-14U) – VIA ZOOM
Actuele ontwikkelingen in het consumentenrecht
De heer Reinhard Steennot, Professor Consumentenrecht en bankrecht, Universiteit Gent.
DINSDAG 24 OKTOBER 2023 (10U-12U) – VIA ZOOM
De handelsnaam en conflicten met andere IE-rechten
De heer Paul Maeyaert, Advocaat bij het kantoor Fencer, bij Balie Brussel.
WOENSDAG 25 OKTOBER 2023 (12U-14U) – VIA ZOOM
Kinderalimentatie: Wetgeving en rechtspraak anno 2023
De heer Steven Brouwers, Advocaat-bemiddelaar in familiezaken, bij de Balie te Antwerpen.
MAANDAG 6 NOVEMBER 2023 (15U-17U) – VIA ZOOM
De gevolgen van contracten voor derden
De heer Vincent Sagaert, Advocaat bij het kantoor Eubelius, bij Balie Brussel en Professor bij de KU Leuven.
DONDERDAG 30 NOVEMBER 2023 (10U-12U) – VIA ZOOM
Boeken 1,5 en 6 opgewassen tegen de uitdagingen van de 21ste eeuw?
De heer Ludo Cornelis, Professor en Advocaat bij het kantoor Eubelius, bij Balie Brussel.

Meer gedetailleerde info vindt u in het bijgevoegde programma.
Inschrijven kan tot en met 1 uur vóór aanvang van het webinar via het privaat luik/applicatie opleidingsinstituut/opleidingsaanbod. Klik op het juiste webinar en schrijf u in via het winkelkarretje.

De knop die toegang biedt tot het webinar vindt u terug in de applicatie opleidingsinstituut/mijn inschrijvingen/lopende inschrijvingen –> ga naar het desbetreffend webinar en klik op “neem deel”. Deze knop zal geactiveerd zijn een kwartier voor aanvang.

Deelnameprijs per webinar van 2u bedraagt voor Tableau advocaten €70 en voor advocaten-stagiairs €35.

De aanvraag tot erkenning voor 2 punten permanente vorming is goedgekeurd bij de OVB.

De punten zullen automatisch toegevoegd worden aan uw fiche, na nazicht van aanwezigheid.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private