Raad van de Orde: taakverdeling 2019-2020

Stafhouder: Mr. Peter Callens
Vicestafhouder: Mr. Bart De Moor

Functies leden binnen de raad

Secretaris van de Raad en van de Orde: Mr. Vanessa Foncke
Adjunct-Secretaris: Mr. Cecile Kenis
Voorzitter Bureau Juridische Bijstand: Mr. Nathalie Buisseret
Ondervoorzitter Bureau Juridische Bijstand: Mr. Barbara Huylebroek

Penningmeester: Mr. Danny Stas
Adjunct-Penningmeester: Mr. Jan Houthuys

Voorzitter van de Stagecommissie: Mr. Luc Vanaverbeke
Voorzitter van de Stageschool: Mr. Cynthia Nowé
Adjunct-Voorzitter Stagecommissie en Stageschool: Mr. Charlotte Verhaeghe

De Raad als meester van het Tableau zal beslissen op rapportering van:

Wijzigingen lijst stagiairs en Tableau: Mr. Luc Vanaverbeke
Adjunct Mr. Charlotte Verhaeghe

Wijzigingen EU-lijst en B-lijst: Mr. Philip Walravens
Adjunct Mr. Karin Winters

Samenwerkingsverbanden: Mr. Karin Winters
Adjunct Mr. Philip Walravens

Bijkantoren, tweede vestigingen,onverenigbaarheden, mandaten en opname:
Mr. Alexander Hansebout
Adjunct Mr. Philip Walravens

Ereloonarbitrages, taxaties, ereloonadviezen en verzoeningskamer (art. BR NL 14 e.v. Gecompileerde Codex – artikel 446 ter Ger. W.)

Coördinatie : Mr. Anneleen Van Hout

Adjunct: Mr. Bernard Derveaux

Verzoeningskamers ereloongeschillen: effectieve leden en plaatsvervangers aangeduid door de Stafhouder.

Tuchtonderzoeken in opdracht van de Stafhouder (art. 458 Ger. W.)
De Stafhouder  of verslaggevers aangesteld door de Stafhouder.

Voorzitter VIA:

Gewezen Stafhouder Dirk Van Gerven

Reglementair ingerichte instanties

1. Stageschool (art. 41 e.v. Codex Deontologie)

Voorzitter van de Stageschool: Mr. Cynthia Nowé
Adjunct-Voorzitter Stageschool: Mr. Luc Vanaverbeke
Adviseur: Mr. Charlotte Verhaeghe

2. Het Bureau voor Juridische Bijstand (art. 508/7 Ger. W. en art. BR NL 110 e.v. Gecompileerde Codex)

Voorzitter BJB: Mr. Nathalie Buisseret
Ondervoorzitter: Mr. Barbara Huylebroek

Aanstellers BJB:

Mrs. Anne de Bourgraaf, Helen Van Nijverseel, Marijke Van Der Hasselt en Stefaan Meuwissen

Correctoren BJB:

Mrs. Ariane Van den Bergh, Sandra Heerinckx, Rozemarijn Achterhof, Hanne van Walle, Pauline Delgrange, Nikitta Zamani, Sophie Vanhemmens, Johan J. De Smet, Judith Swerts, Saskia Kerkhofs, Marlies Sablon, Helen Van Nijverseel, Daan Lernout, Pieter-Jan De Block

Centrale Sectiehoofden:

Mrs. Helen Van Nijverseel, Rosalie Daneels, Balder Cloosen, Stéphanie Colella, Anton Roobaert, Annelies Croonenberghs, Charlotte Verhaeghe, Marijke Van Der Hasselt, Evelien Tahon, Valerie Kruijen, Daan Lernout, Sophie Vanhemmens, Tom Vrebos, Sevda Karsikaya, Saskia Kerkhofs, Petra Dierickx, Johan Verheyden, Katelijne Van Bellingen, Siegfried De Mulder, Johan J. De Smet, Jean-Yves Cerckel, Chantal Lekeu, Wouter Smet, Valérie Beckers, Servaas Lindemans, Kris Willocx.

Gedecentraliseerde Sectiehoofden

Annelies Fayt: Affligem
Iwein Van Driessche: Asse
Ann Louf Brussel: Justitiehuis
Wim Noppe: Elsene 1 Vredegerecht
Barbara Van Eeckhoudt: 5de Kanton Brussel – OCMW
Jill Van Eecke: 6de Kanton Brussel
Jeroen Van der Schueren: Grimbergen – OCMW
René De Vos: Halle
Jurgen Blijweert: Halle
Balder Cloosen: Halle
Thierry Taffijn: Herne
Johan De Smet: Lennik
Katrien Steenhout: Dilbeek
Ariane Van den Bergh: Meise
Anne Six: Sint-Jans-Molenbeek
Marijke Van Der Hasselt: Kraainem – Wezembeek Oppem – OCMW
Sofie Vandermeersch: Sint-Genesius-Rode
Annick Hendrickx: Sint-Joost-ten-Node
Alain Stuckens: Sint-Pieters-Leeuw
Jill Van Eecke: Sint-Pieters-Woluwe
Jean-François De Bock: Ukkel
Lydia Van Borm: Vilvoorde
Gerrit Klapwijk: Vorst
Sven De Kerpel: Zaventem
Olivia De Deken: Wemmel
Siegfried De Mulder: Asse CAW
Kris Willocx: Asse CAW
Sandra Heerinckx: Halle CAW
Marijke Van Der Hasselt: Oudergem OCMW
Wim Gerlo: Vilvoorde CAW
Saskia Kerkhofs: Vilvoorde CAW

Afdeling Familierecht

Verantwoordelijke: Mr. Cynthia Nowé
Adjunct: Mr. Anneleen Van Hout

Afdeling Strafrecht

Verantwoordelijke: Mr. Gert Warson
Adjuncten: Mrs. Barbara Huylebroek en Saskia Kerkhofs

Afdeling Jeugdrecht

Verantwoordelijke: Mr. Sven De Kerpel
Adjuncten: Mrs. Inge Gabriëls en Charlotte Verhaeghe

Afdeling Vreemdelingen

Verantwoordelijke: Mr. Vanessa Hermans
Adjunct: Mr. Hanife Cilingir

Afdeling Geesteszieken

Verantwoordelijke: Mr. Yann Baudts
Adjunct: Mr. Barbara Huylebroek

Afdeling Schuldbemiddeling

Verantwoordelijke: Mr. Jo van Campenhout
Adjunct: (nog te bepalen)

3. Stagecommissie (art. 38 en 39 Codex Deontologie en art. BR NL 4 e.v. Gecompileerde Codex)

Voorzitter: Mr. Luc Vanaverbeke
Adjunct-Voorzitter: Mr. Charlotte Verhaeghe

Leden: Voorzitter Stageschool, Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap (of vervanger), Vertegenwoordiger Stagiairs, Voorzitter BJB, een of meerdere sectiehoofd(en) aangesteld door de Stafhouder

4. Adviescommissie Magistratuur en Contacten met de magistratuur

Verantwoordelijke contacten met de magistratuur: de Stafhouder

Coördinatie adviescommissie magistratuur: Mrs. Bruno Blanpain, Inge Gabriëls, Charlotte Verhaeghe en Barbara Huylebroek

Vertegenwoordiger aangewezen door de Orde bij toepassing van art. 259ter,3 Ger. W.: de Stafhouder.

Specifiek overleg: de Stafhouder en Mrs. Barbara Huylebroek en Saskia Kerkhofs

5. College van Bewindvoerders (NOAB- reglement van 11 december 2006)

Syndicus: Mr. Geert Coene
Adjunct-Syndicus: Mr. Brigitta Verhaeren
Afgevaardigde van de Stafhouder: gewezen Stafhouder Kathleen Vercraeye
Secretaris: Mr. Katrien Ceymeulen

(Gemeenschappelijke) commissies en overlegcommissies

1. VZW Gemeenschappelijke diensten (Bibliotheek, kleedkamer en parking)

De Stafhouder en de Penningmeester.

2. Gerechtsgebouw en Archieven van de Balie

De Stafhouder en mevrouw Ellen Tistaert.

3. Algemeen Overleg met Franse orde (Kernvergadering)

De Stafhouder, de Vice-stafhouder, de Secretaris en de Penningmeester.

4. Gemeenschappelijke vergaderingen van de Raad met de afgevaardigden van de NOAB in de OVB

De leden van de Raad en de OVB-afgevaardigden van de NOAB, met eventuele uitnodiging van de bestuurders van de OVB.

5. Samenwerking met de Franse Orde in onderling overleg te bepalen.

D. WERKGROEPEN

1. A.D.R.

1.1. Alternatieve geschillenbeslechting

De Stafhouder en Mrs. Johan Billiet en Vanessa Foncke

1.2. Collaboratief recht

Mrs. Johan Billiet en Mr. Anne-Sofie D’Herde

2. Advocaat in de school en Brede school

De Stafhouder en Mr. Sevda Karsikaya

2. Diapositief

De Stafhouder, Mrs. Sevda Karsikaya en Hanife Cilingir

Verdere werkgroepen kunnen in de loop van het gerechtelijk jaar worden opgericht.

E. VERTEGENWOORDIGINGEN EN MANDATEN IN ANDERE ORGANISATIES

Ter mededeling

1. Centrum “Advocaten voor Jongeren” VZW

De Stafhouder, Mrs. An De Puydt, Christina Jacobs, Chris Van Olmen, Katrien Steenhaut, Sven De kerpel en Katelijne Van Bellingen.

2. VZW “Advocaten zonder Grenzen”

De Stafhouder, Mrs. Luc Walleyn en gewezen Stafhouder Edgar Boydens

3. Stichting NOAB

De Stafhouder en de Penningmeester van de Orde.

Gewezen Stafhouders Dirk Van Gerven en Kathleen Vercraeye, Deken Hugo Van Eecke en Mr. Frank Van der Schueren

4. Stichting POELAERT

Bestuurders: de Stafhouder, de Stafhouder van de Franse Orde, gewezen Stafhouders Dirk Van Gerven en Jean-Pierre Buyle, ridder Jean de Codt, ridder Paul Dujardin, Mr. Jean-Pierre de Bandt, ere-advocaat-generaal Christian Vandewal en de heer François Schuiten, de dames Diane Hennebert, Christine Matray en Christine Roger.

5. Solidariteitsfonds voor Advocaten en Gerechtsdeurwaarders vzw

Mr. Frank Van der Schueren (Raad van Bestuur)

6. Voorzorgkas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP

Gewezen Stafhouder Kathleen Vercraeye (Voorzitter)

7. O.V.V. verzekeringen Precura

De Stafhouder en Mr. Frank Van der Schueren (Raad van Bestuur).

8. Commissie Juridische Bijstand (CJB art. 508/2 §3 Ger.W.)

Mr. Johan Verheyden: Voorzitter.
Mr. Alain Van Geel: Penningmeester
Vertegenwoordigers van de Balie aangeduid door de Orde evenals vertegenwoordigers van andere organisaties (CAW’s en OCMW’s).

9. Vereniging van Advocaten in Beurs – en Financieel recht (ABF)

Gewezen Stafhouder Dirk Van Gerven in afwachting van diens (door hem gevraagde) opvolging.

10. Werking van de Raad

De praktische voorbereiding van de vergaderingen van de Raad en de opvolging van het uitvoeren van de beslissingen van de Raad gebeurt door het Bureau voorgezeten door de Stafhouder. Op verzoek kunnen voor de vergadering van het Bureau andere personen worden uitgenodigd.

Agendering: een lid van de Raad kan voorstellen een bepaald onderwerp op de agenda van de Raad te plaatsen. Dit dient schriftelijk aan het secretariaat van de Orde te worden overgemaakt waarna de Stafhouder zal nakijken of en waneer dit in aanmerking komt voor behandeling.

De Raad zetelt tijdens haar vergadering in toga.

Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Secretariaat Stafhouder
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private