Overzicht VIA

Het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB) organiseert op 24, 25 en 30 juni 2020 (12u30 -14u30) volgende webinars:

WOENSDAG 24 JUNI 2020
“Vennootschapsrecht tijdens corona en daarna” o.l.v. de heer Dirk Van Gerven, directeur VIA NOAB en gewezen stafhouder Balie Brussel
Bespreking van de recente wetgeving en rechtspraak van het afgelopen jaar inzake vennootschapsrecht.

DONDERDAG 25 JUNI 2020
“Contacten met de fiscus: over het fiscaal visitatierecht en onderhandelingen met de fiscus” o.l.v. de heer Henk Verstraete, advocaat Balie Brussel
De presentatie zal daarbij volgende punten behandelen: (i) de fiscus komt op bezoek: over het fiscaal visitatierecht in het licht van de onderzoeksbevoegdheden van de fiscus, (ii) het voeren van onderhandelingen met de fiscus, in de administratieve en gerechtelijke fase, (iii) de rol en tussenkomst van de fiscale bemiddelingsdienst.

DINSDAG 30 JUNI 2020
Actualiteit huur (overzicht van rechtspraak en recente evoluties) o.l.v. de heer Jo Vanbelle, advocaat Balie Brussel, werkend plaatsvervangend vrederechter van Ganshoren
Bespreking overzicht van rechtspraak en recente evoluties.
________________________________________
Meer gedetailleerde info vindt u in bijgevoegd programma.
________________________________________
Deelnameprijs per webinar van 2u bedraagt voor tableau advocaten €45 en voor stagiairs €35.

Inschrijven kan t.e.m. 2u voor aanvang van het webinar via het privaat luik/applicatie permanente vorming/overzicht cursussen/vul tweemaal de datum van het webinar in en ‘Brussel hoofdstad’ als locatie/klik ‘zoeken’/inschrijven via winkelkarretje.

U zal, nadat we de inschrijvingsmodule hebben afgesloten, een link ontvangen welke u toegang biedt tot het webinar.

De webinars werden erkend door de OVB voor 2 punten permanente vorming en zullen rechtstreeks worden toegevoegd aan uw puntenkaart na deelname.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private