Toon menu

Bemiddeling

Bemiddeling

Sommige advocaten kunnen zelf optreden als erkend bemiddelaar, al dan niet aangesteld in het kader van een gerechtelijke procedure, in vier soorten geschillen: familierecht, burgerlijke zaken, handelszaken en sociale zaken.

Wat doet een advocaat-bemiddelaar?
De bemiddelaar begeleidt de partijen om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamelijk gedragen én voor ieder van hen optimale oplossing van hun onderling conflict te komen.

Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode gericht op het oplossen van conflicten. De bemiddelaar begeleidt hierbij de onderhandelingen tussen de betrokken partijen.

Sommige advocaten kunnen zelf optreden als erkend bemiddelaar. In de rubriek hierna vindt u de lijst van de erkende bemiddelaars in familierecht, handelsrecht en sociaal recht.

Op de website www.juridat.be/bemiddeling vindt u een lijst met alle bemiddelaars en hun contactgegevens.


Bemiddeling in familierecht

De bemiddeling in familiezaken biedt vele voordelen waaronder:

  • Er wordt gewerkt op het ritme van beide partners, met aandacht voor hun persoonlijkheden.
  • De bemiddelaar waakt erover dat de kinderen niet het slachtoffer worden van het ouderlijk conflict
  • De partners werken zelf een evenwichtige regeling uit, waarbij niets wordt beslist dat ze zelf niet willen.
  • Oplossingen die samen worden uitgewerkt zijn een betere waarborg voor de toekomst.

Bemiddeling is een snelle, efficiënte en economische oplossing van conflicten

Waar vind ik een advocaat-bemiddelaar in familierecht?
Het merendeel van de geaccrediteerde advocaten-bemiddelaars in het gerechtelijk arrondissement Brussel hebben zich verenigd in de VZW Centrum van advocaat-bemiddelaars in familiezaken (CABF).

Lijst van geaccrediteerde advocaten-bemiddelaars, lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie van Brussel:

Mrs. Johan Billiet, Anne-Sofie D'Herde, Claudy De Ganck, An de Puydt, Marco Dubois, Henk Goegebuer, Christine Jacobs, Chantal Juliens, Anne Lefevre, Cynthia Nowé, Karin Rasschaert, Kristoff Simons, Rosa Uyttendaele, Jill Van Eecke en Brigitta Verhaeren.

Bemiddeling in handelsrecht

Waar vind ik een advocaat-bemiddelaar in handelsrecht?
Lijst van geaccrediteerde advocaten- bemiddelaars, lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie van Brussel:

Mrs. Johan Billiet, Philippe Billiet, Anne-Sofie D'Herde, Helena De Backer, Astrid de Bandt, Theo De Beir, Claudy De Ganck, Bart De Moor, Charlotte De Muynck, Marco Dubois, Jan Goedhuys, Miep Grouwels, Sebastiaan Holslag, Charlotte Jacobs, Edwin Jacobs, Emmanuel Jacubowitz, Didier Raes, Jill Van Eecke, Marc Van Grimbergen,Herman Verbist, Ilse Verhelst en Jorden Wouters


Bemiddeling in sociaal recht

Het kan hierbij gaan over conflicten tussen individuele werknemers, werkgever-werknemer of 'meerpartijconflicten' waar meer dan twee individuen betrokken zijn.

Waar vind ik een advocaat-bemiddelaar in sociaal recht?
Lijst van geaccrediteerde advocaten-bemiddelaars, lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie van Brussel:

Mrs. Johan Billiet, Helena De Backer, Astrid de Bandt, Theo De Beir, Kathleen De Cuyper, Karin Rasschaert, Anne van Langendonck, Jos Vanneste en Jorden Wouters