Toon menu

NOAB-stichting 'Advocaten en Samenleving'

De NOAB-stichting 'Advocaten en Samenleving' is een solidariteitsfonds opgericht door de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Ze brengen middelen bij elkaar om maatschappelijke projecten in verband met de bescherming en verdediging van mensenrechten hier en elders in de wereld te ondersteunen en hulp te verlenen aan advocaten in moeilijkheden.

In 2014 werden daartoe al meerdere activiteiten georganiseerd. Zo werd naar aanleiding van 30 jaar NOAB in januari een concert georganiseerd in BOZAR.

In april werd, in het kader van het samenwerkingsakkoord afgesloten met de balie van Lumumbashi, een meerdaags bezoek aan Lubumbashi gebracht door een delegatie van de NOAB o.a. met het oog op de verdere uitbouw van de baliebibliotheek en de uitwisseling van de stagiairs.