Toon menu

Archief

25/04/2016

Rouwhulde op 19 april 2016

Op 19 april jl. heeft Stafhouder Kathleen Vercraeye de rouwhulde uitgesproken voor de confraters van onze Orde die in de loop van het gerechtelijk jaar 2014-2015 overleden zijn.

Lees meer

25/03/2016

Bericht van Stafhouder Kathleen Vercraeye

Ik hoop oprecht dat u allen, uw familie, vrienden en kennissen niet getroffen zijn door de terreuraanslagen van twee dagen geleden in Brussel.

Aan de gewonden en de nabestaanden van de slachtoffers bied ik mede in naam van de Raad van de Orde mijn deelneming aan.

Lees meer

09/03/2016

Plechtige Openingszitting 4 maart 2016: Rede van de Stafhouder

U kan hier de Rede van Stafhouder Kathleen Vercraeye, uitgesproken op de Plechtige Openingszitting van het 125ste werkingsjaar van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, volledig nalezen.

15/02/2016

Enquête 2016

Bent u tevreden over de dienstverlening en de communicatie van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel?

Lees meer

22/12/2015

Volg de NOAB op Facebook

De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel is nu ook te vinden op Facebook.

U kan de Facebookpagina volgen om nieuws te lezen van de Orde, evenals opmerkelijke feiten en gebeurtenissen uit de juridische wereld.

10/12/2015

Dag van de Mensenrechten

Op 10 december 1948 werd de Universele verklaring van de rechten van de mens aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. De viering werd ingesteld in 1950, toen de vergadering alle landen die lid waren van de VN uitnodigde om deze gebeurtenis te vieren.

15/09/2015

Eedaflegging 1 september 2015: filmreportage

Op 1 september 2015 legden 119 stagiairs de eed af.

U vindt hieronder de linken naar de beelden van de eedaflegging en en plechtige openingszitting:

- deel 1

- deel 2

- deel 3

- deel 4

- deel 5

- deel 6

30/06/2015

Algemene vergadering 16 juni 2015

Op 16 juni 2015 vond de Algemene Vergadering van de Raad van de Orde plaats.

Klik op 'lees meer' voor enkele sfeerbeelden en via deze link.

Lees meer

31/03/2015

Open advocatendag, Justitiepaleis te Brussel op 25 april 2015

Op zaterdag 25 april 2015 organiseert de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, in samenwerking met de Orde van Vlaamse Balies, een Open Advocatendag in het Justitiepaleis.

Ook de balies van Antwerpen, Brugge en Gent organiseren op dezelfde dag een gelijkaardig evenement.

Hierna gaat het programma met alle nodige informatie.

25/03/2015

Rouwhulde 24 maart 2015

Op 24 maart jl. heeft Stafhouder Kathleen Vercraeye rouwhulde uitgesproken voor de advocaten en ere-advocaten van onze Orde die in de loop van het gerechtelijk jaar 2013-2014 overleden zijn.

De rouwhulde vond plaats in de Plechtige Zittingszaal van het Hof van Beroep, in het Justitiepaleis te Brussel.

Hulde werd gebracht aan wijlen André Van Landuyt, Gaston Luyckx, Charles van Sasse van Ysselt, Jozef Chabert, Willem Rycken, Geert De Peyper, Liliane Deldycke, Benoit Carre, Jean-Pierre De Gols en Jaak Verbaanderd overleden in het gerechtelijk jaar 2013-2014.

17/02/2015

Speciale toegangskaart voor advocaten van Brusselse balie voor Justitiepaleis

Geachte Confraters,
 
We hebben in samenspraak met de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie en de politie- en veiligheidsdiensten een oplossing uitgewerkt om sneller toegang te verlenen tot het Justitiepaleis aan de advocaten van onze Balie. U zal onmiddellijk toegang krijgen op vertoon van een specifieke advocatenbadge en niet meer via de veiligheidsscan moeten gaan.

Lees meer

05/02/2015

Pleidooi voor een veilige en vlotte toegang tot het Gerechtsgebouw te Brussel

Het personeel van het Gerechtsgebouw geraakt makkelijker binnen dan de advocaten. De stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel Kathleen Vercraeye ondersteunt de vraag van de stafhouder van de Franse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel om gepaste maatregelen te nemen voor een veilige en vlotte toegang tot het Gerechtsgebouw in Brussel.

Lees meer

14/01/2015

Zijn wij CHARLIE?

De Stafhouder van de NOAB is van mening dat “nu fundamentele waarden als vrije meningsuiting, verdraagzaamheid, respect voor anderen, letterlijk onder vuur liggen (…) moeten wij als advocatuur en als individuele advocaat des te meer getuigen van onze gehechtheid aan onze rechtstaat.

En we moeten dit blijven doen: vrij en onafhankelijk.

Lees meer

22/12/2014

Eindejaarswensen

Stafhouder Kathleen Vercraeye, de leden van de Raad en de medewerkers van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel wensen u prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig Nieuwjaar.

Lees meer

10/12/2014

Openingsplechtigheid Gerechtelijk Jaar 2014-2015 aan de Brusselse Balie op 28 november 2014

Bij de opening van het gerechtelijk jaar wil de traditie dat de Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel eveneens het woord neemt en de openingsredenaar van repliek dient. Voor die openingsrede deed het Vlaams Pleitgenootschap, die deze plechtigheid organiseert, een beroep op professor Kim Van der Borgt.

Lees meer

03/09/2014

Bevelschrift herverdeling zaken voor Familierechtbank

Als bijlage gaat het bevelschrift van de voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, de heer Alfred Vanwinsen, m.b.t. de herverdeling van de zaken ingevolge de oprichting van de familie- en jeugdrechtbank.
 
01/09/2014

Stafhouder en leden van de Raad 2014-2015

Kathleen Vercraeye werd verkozen tot Stafhouder van de NOAB vanaf 1 september 2014 voor een periode van 2 jaar.

De leden van de Raad 2014-2015

De Raad van de Nederlandse Orde bestaat uit de Stafhouder en 16 leden die rechtstreeks verkozen worden door advocaten van de Orde. Dit zijn de leden:

Stafhouder: Kathleen Vercraeye

Pro-Stafhouder: Hugo Vandenberghe

Leden van de Raad, volgens anciënniteit:

Marc Smout, Eric Vander Stadt, Reinhild Maria Bossuyt, Patricia Craet, Bruno Blanpain, Cynthia Nowé, Yves Van Gerven, Alain Claes, Gert Warson, Eline Meesseman, Kris Wagner, Balder Cloosen, Michiel Verraes, Alain Laurent Verbeke en Sevda Karsikaya

01/09/2014

Eedaflegging 1 september 2014

Op 1 september 2014 legden 123 stagiairs de eed af in de Plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep te Brussel.

De speech van Stafhouder Vercraeye vindt u hier.

De opening van het gerechtelijk jaar is met een aantal opmerkelijke uitspraken ingezet:

- "Advocaat zijn is niet alleen een beroep", Stafhouder Vercraeye

- "Start gerechtelijk jaar: digitalisering en achterstand bestrijden is prioritair"

29/08/2014

Sleuteloverdracht

Op vrijdag 29 augustus 2014 overhandigde gewezen Stafhouder Hugo Vandenberghe de sleutels van zijn kantoor aan Stafhouder Kathleen Vercraeye.

19/06/2014

Feestelijke receptie

Op 19 juni, tijdens een feestelijke receptie in The Egg, mocht de verkozen Stafhouder meer dan 500 genodigden verwelkomen.

Lees meer

17/06/2014

Algemene Vergadering

Uittredend Stafhouder Vandenberghe blikte in zijn gekende stijl terug op twee boeiende jaren batonnaat. Naar aanleiding van haar verkiezing tot Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel nam Kathleen Vercraeye het woord en belichtte ze haar beleidsvisie voor de komende twee jaar.

Lees meer

16/04/2014

Hervorming van het gerechtelijk landschap is een feit

Sinds 1 april 2014 is de hervorming van het gerechtelijk landschap een feit, ook dat van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Brussel Hoofdstad en de 35 gemeenten uit de rand). Sinds 1 april 2014 is er een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank (rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel, arbeidsrechtbank en arrondissementsrechtbank). Die eentalige rechtbanken zijn bevoegd voor heel het arrondissement (de 54 gemeenten van Brussel-Halle-Vilvoorde).

Lees meer