Toon menu

Formaliteiten na eedaflegging

In tegenstelling tot wat velen verwachten, is men zelfs na de eedaflegging en de vervulling van de digitale formaliteiten nog steeds geen stagiair-advocaat.

Op grond van art. 230 Codex dient elke kandidatuur immers nog steeds officieel te worden goedgekeurd door de Raad van de Orde.

Enkele dagen na de eedaflegging zal elke kandidaat-stagiair zijn/haar diploma, waarop nu de eedaflegging is vermeld, worden overgemaakt aan het secretariaat van de Stageschool te Brussel. Eens het diploma, het bewijs van goed gedrag en zeden en het bewijs van nationaliteit in ons bezit is samen met de digitale inschrijvingsdocumenten zal uw aanvraag worden voorgelegd op de eerstkomende Raad van de Orde. 

Uw diploma mag u op het secretariaat van de Stageschool te Brussel afhalen nadat uw inschrijving op de lijst van de stagiairs door de Raad van de Orde werd goedgekeurd en u hiervoor een schrijven ontving van de Stafhouder op uw kantooradres.