Toon menu

Eedaflegging

Eedaflegging

Eedaflegging maandag 2 september 2019 

Overeenkomstig artikel 429 Ger. Wb. vindt de eerste openbare eedaflegging plaats op 2 september 2019 in de plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep. De voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep, de Procureur-Generaal en de Stafhouder zal plaatsvinden om 13u30, startend met de Franse Orde, Ordes van Leuven en Waals-Brabant en de Nederlandse Orde.

De stagiairs, vergezeld van hun stagemeester,  kunnen zich vanaf 12u30 aan de grote ingang van het Justitiepaleis aanmelden. Familieleden zijn welkom om de eedaflegging die plaatsvindt in de plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep vanaf 15u bij te wonen op een groot scherm dat in de wandelzaal van het gerechtsgebouw zal worden geplaatst. Er wordt wel gevraagd tijdig aanwezig te zijn daar de familieleden via de scanstraat dienen te passeren.

In de plechtige zittingszaal worden enkel de stagiairs en hun stagemeester (in toga) toegelaten.

Elke kandidaat-stagiair, die de formaliteiten heeft vervuld en wordt toegelaten, wordt hierop uitgenodigd (zie rubriek 'formaliteiten voor de eedaflegging').

De kandidaat-stagiairs worden samen met hun stagemeester verwacht voor de voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep en de Procureur-Generaal in de gang van het Hof van Beroep op de 1e verdieping rechts van het gerechtsgebouw. Indien de stagemeester niet kan aanwezig zijn, zal de stagiair worden voorgesteld door de Stafhouder. De stagiair meldt dit best op voorhand wanneer de documenten voor eedaflegging worden neergelegd, of indien de stagemeester de dag zelf weerhouden is, aan de ingang vóór aanvang van de voorstelling.

Een kandidaat-stagiair dient tot de eed voorgedragen te worden door een advocaat die ten minste 7  jaar is ingeschreven op het tableau. Indien de kandidaat-stagiair vergezeld is van een stagemeester, die nog geen 7  jaar op het tableau is ingeschreven of niet vergezeld is, dan zal hij/zij door de Stafhouder worden voorgesteld. (art. 429 Ger. Wb.)

Bij het afroepen van de namen, staat elke kandidaat-stagiair op zijn beurt recht, steekt zijn/haar rechterhand op en zegt "Ja, dat zweer ik". Na de eedaflegging volgt een speech door de Procureur Generaal, waarna de zitting wordt gesloten en wordt een receptie aangeboden door de balies van Brussel, Nijvel en Leuven.

Eedaflegging 7 oktober 2019

In oktober vindt de eedaflegging op maandag 7 oktober 2019 plaats in de Plechtige Zittingszaal van het Hof van Beroep. 

De stagiairs, vergezeld van hun stagemeester,  kunnen zich vanaf 12u30 aan de grote ingang van het Justitiepaleis aanmelden. De voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep, de Procureur-Generaal en de Stafhouder zal plaatsvinden om 13u30 in de raadkamer van de plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep.

Familieleden zijn welkom om de eedaflegging die plaatsvindt in de plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep vanaf 15u bij te wonen op een groot scherm dat in de wandelzaal van het gerechtsgebouw zal worden geplaatst. Er wordt wel gevraagd tijdig aanwezig te zijn daar de familieleden via de scanstraat dienen te passeren.

In de plechtige zittingszaal worden enkel de stagiairs en hun stagemeester (in toga) toegelaten.

Elke kandidaat-stagiair, die de formaliteiten heeft vervuld en wordt toegelaten, wordt hierop uitgenodigd (zie rubriek 'formaliteiten voor de eedaflegging').

De kandidaat-stagiairs worden samen met hun stagemeester verwacht voor de voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep en de Procureur-Generaal in de gang van het Hof van Beroep op de 1e verdieping rechts van het gerechtsgebouw.

Een kandidaat-stagiair dient tot de eed voorgedragen te worden door een advocaat die ten minste 7  jaar is ingeschreven op het tableau. Indien de kandidaat-stagiair vergezeld is van een stagemeester, die nog geen 7  jaar op het tableau is ingeschreven of niet vergezeld is, dan zal hij/zij door de Stafhouder worden voorgesteld. (art. 429 Ger. Wb.)

Bij het afroepen van de namen, staat elke kandidaat-stagiair op zijn beurt recht, steekt zijn/haar rechterhand op en zegt "Ja, dat zweer ik". Na de eedaflegging volgt een speech door de Procureur Generaal, waarna de zitting wordt gesloten en wordt een receptie aangeboden door de balies van Brussel, Nijvel en Leuven.

Eedaflegging 4 november en 2 december 2019

De voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel en aan de Procureur Generaal vindt plaats om 12u30 stipt. De voorstelling en eedaflegging gebeuren in toga.

Stagiairs worden met hun stagemeesters in toga verwacht aan de ingang van de plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep om 12u. Stagiairs dienen zich om 12u15 reeds in de zaal te bevinden. Op de toegewezen plaats van de kandidaat-stagiair zal een informatieve map liggen.

Vanwege de verstrengde veiligheidsmaatregelen in het Justitiepaleis van Brussel dienen alle bezoekers en advocaten, die niet in het bezit zijn van een toegangsbadge, via een scanstraat te passeren om toegang te krijgen tot het Justitiepaleis. Dit geldt ook voor de eedafleggers.

U bent best tijdig aanwezig!