VIA: Webinar “Insolventierecht” op 26/05/2020

Het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB) organiseert op 26 mei 2020 volgende webinar “Insolventierecht” van 16u-18u
Dit is het thema van het live webinar o.l.v. Mr. Ilse Van de Mierop op dinsdag 26 mei 2020 van 16u tot 18u. U zal ook uw vragen rechtstreeks kunnen stellen aan de spreker.
Tijdens dit webinar zal Mr. Ilse Van de Mierop stilstaan bij de mogelijke situaties waarbij een advocaat met het insolventierecht in aanraking komt. Het gaat dan meer concreet om de hypothese waarbij een advocaat door een onderneming in financiële moeilijkheden wordt geraadpleegd om haar bij te staan of de advocaat die een schuldeiser bijstaat in verband met de financiële problemen van één van haar klanten.

Vanuit die insteek zal eerst kort de verruiming van het personeel toepassingsgebied van het insolventierecht als gevolg van de wet van 11 juli 2017 en de wet van 15 april 2018 aan bod komen, waarna Mr. Van de Mierop dieper zal ingaan op de relevante regels in verband met de gerechtelijke reorganisatie, het faillissement en de (deficitaire) vereffening. De spreker zal tevens aandacht hebben voor de COVID-19-crisis en de overheidsmaatregelen om getroffen ondernemingen tegemoet te komen.
Mr. Van de Mierop is advocaat-vennoot bij het internationale advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waar zij zich vooral op geschillenbeslechting en insolventierecht richt. De ondernemingsrechtbanken te Brussel als te Leuven stellen haar op geregelde basis aan als curator, voorlopig bewindvoerder of gerechtsmandataris. Daarnaast is zij tevens als praktijklector verbonden aan het Instituut voor handels- en insolventierecht van de KU Leuven.

Deelnameprijs per webinar van 2u bedraagt voor tableau advocaten €45 en voor stagiairs €35.
Inschrijven kan t.e.m. de dag zelf van het webinar (13u30) via het privaat luik/applicatie permanente vorming/overzicht cursussen/vul tweemaal de datum van het webinar in en ‘Brussel hoofdstad’ als locatie/klik ‘zoeken’/inschrijven via winkelkarretje.
U zal, nadat we de inschrijvingsmodule hebben afgesloten, een link ontvangen welke u toegang biedt tot het webinar.
Deze webinar werden erkend door de OVB voor 2 punten permanente vorming en zullen rechtstreeks worden toegevoegd aan uw puntenkaart na deelname.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private