VIA: Webinar “Het nieuwe ondernemingsbegrip en ondernemingsbewijsrecht anno 2020: het kluwen ontward?” op 18/05/2020

Het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB) organiseert op 18 mei 2020 volgende webinar:

• 18/05/2020 van 16u-18u: “Het nieuwe ondernemingsbegrip en ondernemingsbewijsrecht anno 2020: het kluwen ontward?”
De heer Andi Zrza (16u-18u), advocaat Balie Brussel

Dit is het thema van het live webinar o.l.v. Mr. Andi Zrza op maandag 18 mei 2020 van 16u tot 18u. U zal ook uw vragen rechtstreeks kunnen stellen aan de spreker.
Tijdens deze permanente vorming komen enkele recente ontwikkelingen uit het Belgisch ondernemingsrecht aan bod. Ook na de hervorming van het ondernemingsrecht blijkt de toepassing van het centraal ondernemingsbegrip ex art. I.1, 1° WER in de praktijk immers geen sinecure, en de coherentie ervan met de overige vigerende ondernemingsbegrippen nog veel minder. Dit seminarie beoogt dan ook een overzicht in dit kluwen aan te reiken aan de hand van de meest recente rechtspraak ter zake.
Hierbij zal onder meer, naast het centraal ondernemingsbegrip, eveneens gefocust worden op het ondernemingsbegrip in het mededingingsrecht, het consumentenrecht en het insolventierecht. Verder zal, aan de hand van recente rechtspraak in dit verband, worden ingegaan aan de omstreden kwalificatie van bestuurders als onderneming.

Ten slotte zal kort worden ingegaan op het toekomstig ondernemingsbewijsrecht, waarvan de inwerkingtreding is voorzien op 1 november 2020. In dit kader zullen de belangrijkste wijzigingen worden besproken, zoals deze geïntroduceerd zullen worden door de Wet 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat wetboek.

Mr. Zrza is advocaat in het Litigation & Regulatory departement van het internationaal advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, alwaar hij zich voornamelijk toelegt op nationale en grensoverschrijdende geschillenvoering. Daarnaast is Mr. Zrza ook academisch actief als praktijkassistent aan de KU Leuven, waar is verbonden aan het Instituut voor Gerechtelijk Recht.

Deelnameprijs per webinar van 2u bedraagt voor tableau advocaten €45 en voor stagiairs €35.

Inschrijven kan t.e.m. de dag zelf (13u30) via het privaat luik/applicatie permanente vorming/overzicht cursussen/vul tweemaal de datum van het webinar in en ‘Brussel hoofdstad’ als locatie/klik ‘zoeken’/inschrijven via winkelkarretje.

U zal, nadat we de inschrijvingsmodule hebben afgesloten, een link ontvangen welke u toegang biedt tot het webinar.

Deze webinar werd erkend door de OVB voor 2 punten permanente vorming en zullen rechtstreeks worden toegevoegd aan uw puntenkaart na deelname.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private