Update – nuttige info voor het afsluiten van uw BJB dossiers – Afsluitingsdatum BJB dossiers 2020

De uiterste afsluitingsdatum voor de beëindigde BJB-dossiers is 21 juli 2020 om 23.59 u.

1. LEES  en NEEM DE LAATSTE VERSIE VAN HET COMPENDIUM bij de hand op het ogenblik dat u pro deo dossiers afsluit: ga niet zomaar lukraak codes aanduiden. Hoe correcter u afsluit, hoe vlotter de verbetering van uw dossier zal verlopen. Het compendium is een beetje als “het boek van alle antwoorden”.

2. Geef spontaan belangrijke uitleg bij het afsluiten van uw dossier(s) (dat kan door commentaar te voorzien bij de stukken die u voegt) – het zal veelal kunnen vermijden dat de correctoren u om bijkomende informatie moeten verzoeken.

3. In dossiers sociale zaken zal er worden van uitgegaan dat de advocaat de RPV heeft ontvangen.
Het gaat dan voornamelijk in de gevallen OCMW’s, fedasil, … de tegenpartij zijn dewelke geacht worden solvabel te zijn.
TENZIJ er aangetoond is dat de RPV niet kon geïnd worden en dit na voorlegging van minstens drie verzoeken tot betaling.

4. Een herroeping collectieve schuldenregeling valt onder de code 4.2.3.2 omdat het verdere opvolging is na toelaatbaarheid: ook hier mogen een basis (4 punten) en eventuele conclusies (3 punten)  gevraagd worden. De nomenclatuur voorziet dit niet zodat de advocaat dit zelf dient te vragen.

5. Wees waakzaam voor taxatie – lees HET VOLLEDIGE (er zijn voorwaarden voorzien) wetsartikel 508/19ter. “”§ 1. De advocaat die vaststelt dat zijn optreden de begunstigde in staat heeft gesteld om geldsommen te ontvangen, waardoor hij een vergoeding kan betalen, stelt de begunstigde en het bureau voor juridische bijstand daarvan in kennis.

De geldsommen die in aanmerking kunnen worden genomen zijn deze die, mochten zij bestaan hebben op de dag van de aanvraag, de begunstigde niet hadden toegestaan te voldoen aan de voorwaarden om te genieten van juridische tweedelijnsbijstand.

Het bureau voor juridische bijstand houdt rekening met de verrichte prestaties en stelt het bedrag vast van de vergoeding die de advocaat inhoudt van of oplegt aan de begunstigde”

Schrijf de BJB voorzitter hierover zo snel mogelijk aan via mail aan bjb@baliebrussel.be

6. Voor kinderen van eenzelfde gezin met verschillende maatregelen worden telkens 4 punten per openbare zitting per kind toegekend en 3 punten per kabinet bij de jeugdrechter. Niet limitatieve opsomming: andere moeder, andere vader, verschillende instellingen, verschillende pleeggezinnen, verschillende verblijfsregeling – dit MOET blijken uit het vonnis.

Indien dit niet blijkt uit het vonnis moet dit blijken uit de rapportering van de sociale dienst, het zittingsblad of andere.

Ook de aparte behandeling of behandeling op verschillende uren geeft recht op de volledige punten per kind

7. Bij een (herstel)bemiddeling inzake jeugddossiers bevatten de basispunten de inzage van het dossier, een consultatie met de minderjarige en een vergadering of correspondentie met bemiddelaar dat de bemiddeling niet heeft plaatsgevonden-zie tweetalig compendium blz. 118 punt 7.4.1. deze basispunten bevatten de inzage van het dossier, een consultatie met de minderjarige en een vergadering of correspondentie met bemiddelaar dat de bemiddeling niet heeft plaatsgevonden.

8. Akkoordconclusies die zowel betrekking hebben op het verblijf als op de alimentatie kan men tweemaal valoriseren, met name de eerste maal onder de code 2.1.14.3. en de tweede maal onder de code 2.1.5.3.

Hetgeen gesteld als commentaar onder de code 2.1.14 van het compendium is ook geldig voor akkoordconclusies. Het bereiken van een akkoord is vaak veel intensiever en behelst minstens evenveel werk als een betwisting.

Onze BJB correctoren zijn al volop bezig met het nazicht en de verbetering van de verslagen.

We werken hieraan voort tot het einde van de gerechtelijke vakantie.

Vragen en opmerkingen m.b.t. uw BJB dossier kan u steeds mailen naar bjb@baliebrussel.be met vermelding van uw BJB dossiernummer.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private