Uniform reglement verhoorbijstand Salduz – overgangsmaatregelen

Zoals bekend heeft het nieuwe Uniform reglement verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst van de OVB van 19 december 2018 regels ingevoerd inzake vereiste opleiding van de betrokken advocaten.

Hierbij informeren wij u dat de overgangsperiode van 2 jaar afloopt op 9 april 2021.

Dit betekent concreet dat u vanaf die datum over de nodige attesten “zie hieronder” dient te beschikken om verdere salduzbijstand te kunnen verlenen in kader van de permanentie.

Dit Salduzreglement stelt in artikel 2.2. dat enkel advocaten die de hiervoor bedoelde opleiding verhoorsbijstand bij de OVB, of een door de OVB erkende, door de Ordes van Advocaten of externe instellingen georganiseerde bijzondere opleiding verhoorsbijstand hebben gevolgd, zich mogen inschrijven op de permanentiedienst voor meerderjarige verdachten die geen keuze van advocaat hebben gemaakt. Het reglement voorziet een overgangsperiode van 2 jaar, waarbinnen deze opleiding kan gevolgd worden. In het verleden gevolgde opleidingen kunnen echter in aanmerking komen voor gelijkstelling.

Advocaten die menen reeds aan deze voorwaarde te voldoen, dienen de nodige bewijsstukken over te maken, in een gemotiveerde e-mail, te sturen aan het Bureau voor Juridische Bijstand.
De Raad van de Orde zal vervolgens beslissen in hoeverre de betreffende opleiding in aanmerking komt voor gelijkstelling.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private