RAPPORTERING DERDEN- EN RUBRIEKREKENINGEN TEGEN 31 JANUARI 2020

Alle leden van de NOAB worden eraan herinnerd dat zij tegen 31 januari 2020 via de module derdengelden van het privaat luik van de website van de OVB moeten rapporteren over hun in 2019 gebruikte derden- en rubriekrekeningen.

Voor de derdenrekening moet de stand per 31 december 2019 worden opgegeven en de verdeling hiervan per dossier.

Maakt u gebruik van een gezamenlijke kantoorderdenrekening, dan dient één lid van het kantoor deze rapportering te doen en moeten alle andere leden van het kantoor vervolgens deze rapportering individueel bevestigen.

Advocaten die niet rapporteren, moeten verplicht het voorwerp uitmaken van een controle door de Stafhouder (art.137 van de Codex Deontologie).

Deze rapporteringsplicht geldt niet voor de derden- en rubriekrekeningen gebruikt in het kader van een gerechtelijk mandaat (curator, bewindvoerder enz.).

Kijkt u bij deze gelegenheid ook even na of er geen afgesloten rekeningen of rekeningen van een vroeger kantoor meer vermeld worden op uw individuele fiche? Deze kunnen immers leiden tot onterechte foutmeldingen.

Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Secretariaat Stafhouder
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private