Oproep van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken

Als bijlage gaat een brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken, waarin de mogelijkheid geboden wordt aan één of meerdere advocaten(kantoren) om de Belgische staat te vertegenwoordigen in geschillen aangaande de toepassing van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private