Mededelingen in kort bestek

Verzoekschriften collectieve schuldenregeling

De heer hoofdgriffier van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank heeft een concepttekst opgemaakt voor het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling bij toepassing van artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek. Advocaten worden geadviseerd om deze modeltekst te volgen zodat de arbeidsrechtbank op snelle en efficiënte wijze kan nagaan of het verzoek gegrond is, op basis van de informatie die de rechtbank wenst in te zien om de zaak te kunnen beoordelen.

Diefstal van toga’s in de vestiaire

Helaas gebeurt het dat toga’s van advocaten, die deze in hun kast in de vestiaire plegen op te bergen, “uitgeleend” worden en niet teruggebracht worden. Het behoeft geen betoog dat dergelijk schandelijk misbruik een ernstige tekortkoming uitmaakt op de meest elementaire vorm van confraterniteit. Recent is de toga van een voormalig stafhouder van de Franse Orde ontvreemd. Wie hier meer van afweet wordt verzocht zich te melden bij de stafhouder.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private