Kennisgeving beslissingen Arbeidshof Brussel

De griffie van het Arbeidshof (zoals deze van de andere hoven) maakt vanaf 1 maart 2021 gebruik van het officieel e-mailadres waarover elke advocaat beschikt voor het op elektronische wijze zenden van de kopieën van de beslissingen (zie bijlage).

De secretariaten van de stafhouders houden deze e-mailadressen up-to-date en nemen ze op in het adressenbestand op advocaat.be.

Het is dus essentieel voor advocaten (en hun cliënten) dat de e-mailadressen correct zijn en dat de e-mails worden opgevolgd.

Mag ik u allen uitnodigen om via advocaat.be na te kijken of uw professioneel e-mailadres correct weergegeven is en de nodige aanpassingen door te geven aan de diensten van de Orde. Tableau advocaten kunnen hiervoor mailen naar orde@baliebrussel.be.

Uit onze bestanden blijkt dat heel wat advocaten-stagiairs hun professioneel e-mailadres (nog) niet hebben medegedeeld en er enkel een hotmail- of gmail- adres bekend is. Ik dank u dit zo snel mogelijk te willen wijzigen en uw professioneel adres te willen overmaken aan het secretariaat van de stage via e-mail stageschool@baliebrussel.be.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private