Herinnering! Verplichting tot rapportering derdengelden tegen 31 januari 2020

Een groot aantal confraters heeft reeds gevolg gegeven aan de oproep om tijdig de derdenrekeningen en rubriekrekeningen te rapporteren.

Diegenen die dit nog niet hebben gedaan, worden er hierbij aan herinnerd dat dit dient te gebeuren tegen 31 januari 2020.

Het reglement verplicht de stafhouders om een onderzoek te openen naar diegenen die nalaten de stand van deze rekeningen per 31 december 2019 in te geven via de module derdengelden op het privaat luik van de OVB-website.

Indien u hierbij moeilijkheden ondervindt, kan u contact opnemen met de helpdesk op telefoonnummer 02 307 70 30.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private