Beperkte toegang Montesquieu gebouw voor rechtzoekenden

Rekening houdend met de nieuwe voorzorgsmaatregelen genomen door de overheid en met het oog op de veiligheid van elkeen, bestaat er thans voor de rechtzoekenden een beperkte toegang tot het Montesquieu-gebouw.

Enkel rechtzoekenden die zich naar de griffie begeven of zijn opgeroepen voor een zitting of een verhoor, zullen de toestemming krijgen het Montesquieu-gebouw te betreden. Voor elke specifieke situatie kan u zich wenden tot het onthaal.

Ik kan u verder bevestigen dat alle betrokken instanties actief zoeken naar de meest praktische oplossingen voor het vermijden van vaak overvolle wachtruimtes in de Familierechtbank.  Ik zal u daaromtrent volgende week verder kunnen berichten. Mag ik u allen verzoeken uw cliënten duidelijke instructies te geven en hen te wijzen op een strikte naleving van de veiligheidsmaatregelen.

Ik herinner u op dat punt aan de van kracht zijnde corona-maatregelen bij de Familierechtbank te vinden op de website.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private