Maandarchieven: maart 2021

Beperkte toegang Montesquieu gebouw voor rechtzoekenden

Rekening houdend met de nieuwe voorzorgsmaatregelen genomen door de overheid en met het oog op de veiligheid van elkeen, bestaat er thans voor de rechtzoekenden een beperkte toegang tot het Montesquieu-gebouw. Enkel rechtzoekenden die zich naar de griffie begeven of zijn opgeroepen voor een zitting of een verhoor, zullen de toestemming krijgen het Montesquieu-gebouw te […]

Kennisgeving beslissingen Arbeidshof Brussel

De griffie van het Arbeidshof (zoals deze van de andere hoven) maakt vanaf 1 maart 2021 gebruik van het officieel e-mailadres waarover elke advocaat beschikt voor het op elektronische wijze zenden van de kopieën van de beslissingen (zie bijlage). De secretariaten van de stafhouders houden deze e-mailadressen up-to-date en nemen ze op in het adressenbestand […]

Advocatenparking wordt groene promenade

Zoals u medegedeeld in mijn Nieuwsbrief van 9 februari 2021, kan u sedert 1 maart 2021 niet langer gebruik maken van de advocatenparking aan het Justitiepaleis. Via een groene promenade zullen in de toekomst de voetgangers vanuit de Miniemenstraat het Poelaertplein kunnen bereiken. Ieder gebruik door voertuigen is derhalve verboden. Bezoekers van het Justitiepaleis, waaronder […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private